Del artiklen:

Der er ikke noget krav fra Finanstilsynets side om, at SIFI kreditinstitutter skal være børsnoteret. Det bliver fastslået i et svar til Ugebrevet. Det er ellers det indtryk formanden for Nykredits ejer, Forenet Kredits bestyrelse – Nina Smith – forsøgte at formidle videre til medlemmer af repræsentantskabet i en mail i forrige uge.

Økonomisk Ugebrev har forsøgt at kortlægge, hvad det faktisk er, at Finanstilsynet stiller af formelle eller uformelle krav til store SIFI institutters kapitalforhold. Udgangspunktet for Finanstilsynets krav til kapital i realkreditinstitutterne handler grundlæggende om at sikre, at instituttet i tilfælde af en ny alvorlig krise ikke kommer i en situation, hvor staten skal træde hjælpende til. Det var tilfældet under finanskrisen, hvor mange institutter – herunder også børsnoterede – måtte have hjælp fra staten. Men det var som bekendt ikke nødvendigt med statshjælp for Nykredit.

Erfaringerne fra finanskrisen betyder dog, at Finanstilsynet har fokus på, at de enkelte institutter er tilstrækkeligt godt klædt på til at stå alene, også i tilfælde af en ny alvorlig krise.

Vicedirektør Kristian Vie Madsen giver i et svar til Økonomisk Ugebrev, Finanstilsynets opfattelse af kapitalkravene og hvordan de fremadrettet kan opfyldes. Men han præciserer også, at han ikke udtaler sig om konkrete institutter, og altså ikke specifikt om Nykredit:

”Det er vigtigt, at institutterne er kapitaliseret, så de kan modstå en kraftig økonomisk nedtur på egne ben, og uden at lukke ned for udlån til dansk økonomi. Det gælder selvsagt i særlig grad for SIFI’erne,” skriver Kristian Vie Madsen. Omkring metoderne til at sikre dette lyder det videre: ”Det kan enten ske i form af at have en kapitalfleksibilitet, så der realistisk kan hentes mere kapital, eller i form af ekstra buffere af kapital.”

Kristian Vie Madsen ønsker ikke over for Økonomisk Ugebrev at sætte tal på størrelsen af kravet til ekstra buffere. Men han slår altså fast, at der er to muligheder for tilstrækkelig kapitaladgang: Enten fleksibilitet eller ekstra buffere.

Omkring tilgangen til kapital oplyser Kristian Vie Madsen, at Finanstilsynet ikke har lagt sig fast på en bestemt metode. ”Finanstilsynet stiller derfor ikke krav om, at der benyttes en bestemt tilgang – herunder at institutter skal være børsnoterede.”

Der skal dog naturligvis være tale om en realistisk kapitalplanlægning. For tiden opererer Nykredit netop med ekstra buffere, som altså træder i stedet for kapitalfleksibilitet, og hvor de så rigeligt opfylder alle kendte kapitalkrav.


Nina Smith nedladende overfor kritiske eksperter:

I den forløbne uge er der kommet fornyet fokus på aktionærforeningsmodellen, der er udarbejdet af lektor Johannes Raaballe fra Aarhus Universitet. Det er dels gennem offentliggørelse af modellen i Finans/Invest og gennem en kronik på finans.dk, hvor både Johannes Raaballe, professor Ken Bechmann fra CBS, professor emeritus Anders Grosen fra Aarhus Universitet og tidligere bankdirektør Jørn Astrup er underskrivere.

Her er budskabet meget klart, at det vil være en meget stor fejlbeslutning at gennemføre en traditionel børsnotering af Nykredit, og at der ivrigt slet ikke er behov for en hurtig beslutning, men at der er god tid til at tænke sig om. Det er altså en meget stor faglig ekspertise, der nu sender et klokkeklart signal til repræsentantskabet – og bestyrelsen. Det har allerede ført til en reaktion fra Nina Smith, der torsdag eftermiddag har skrevet til repræsentantskabet, at enhver naturligvis kan stemme frit ud fra egen overbevisning. Hun fastholder dog, at modellen ikke er gangbar. Dermed anerkender hun ikke vurderingen fra gruppen af uafhængige eksperter, som hun nedladende kalder ”de fire kloge herrer.” Endnu er der her et trekvart år efter at børsplanerne blev lanceret ikke fremkommet noget beslutningsgrundlag til repræsentantskabsmedlemmerne. Det vil ifølge Nina Smith tidligst komme efter regnskabsmeddelelsen den 7. november. Dermed er der lagt op til at repræsentantskabsmedlemmerne kun får materialet to uger før det planlagte møde.

I lederen i Finans/Invest nr. 5, der blev offentliggjort torsdag slutter redaktør, professor Kenn Bechmann da også af med denne kommentar: ”Nykredit skriver om sig selv på hjemmesiden, at ”Nykredit er foreningsejet og kundestyret. Vi er skabt af kunderne, og vi er til for kunderne. Sådan har det været i mere end 150 år.”

Ejlif Thomasen

  • TAGS
  • finanstilsynet
  • Johannes Raaballe
  • Kristian Vie Madsen
  • Nina Smith
  • nykredit
Del artiklen:

Skriv en kommentar Annullér svar