Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) pandora offisielle nettside

MinTankesmie

Rettferdsvederlag (inntil 16.12.08 "Stortingets billighetserstatningsordning") (sivilrett.no) (mintankesmie.no)

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (idunn.no)

Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

Feilaktige psykiatriske diagnoser Dagbladet har gjennom en rekke artikler vist hvordan svært mange løsemiddelskadde har fått feilaktige psykiatriske diagnoser fra Sykehuset Telemark. (...)

Mange har slitt i årevis med å få godkjent sin løsemiddelskade som yrkessykdom på grunn av sykehusets gale diagnoser, som kan relateres til nevropsykologens bruk av såkalte psykosomatiske tilleggstester. (dagbladet.no 15.2.2006)

Et stort antall løsemiddelskadde har trolig gått glipp av millionerstatning på grunn av falske psykiatridiagnoser fra Sykehuset Telemark. (dagbladet.no 8.4.2006)

 

- Erstatning etter rimelighetsregelen (vg.no 6.9.2010)

Beklagelse til løsemiddelskadde

Sjukehuset Telemark anbefaler nesten 200 pasienter å få en ny vurdering. Pasientene kan være løsemiddelskadde, men har fått psykiatriske diagnoser. Nå beklager sjukehusledelsen saken. (nrk.no 7.4.2006)

Nordsjødykkere fikk hjerneskader (nrk.no 2.4.2008)

Viktige tap i retten for forurensningsofre i Kina (aftenposten.no 1.7.2008)

 • MinTankesmie
 • LENKER
 • Om foretaket
 • A til Å index
 • A til Å (1 - 300)
 • Lykke (Happiness)
 • Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging)
 • Politikk, politikere og troverdighet
 • Lobbyisme
 • Makt og demokratiutredningen
 • WikiLeaks
 • Forskning og ressurser
 • Uredelighet og fusk i medisinsk forskning
 • Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc.
 • Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter
 • Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon
 • Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom
 • Bank, børs og finans
 • Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 • Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser)
 • Klima, miljø og globalisering
 • Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett ( )
 • Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 • Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.
 • Engelsk-norsk (flerspråklige ordbøker etc.)
 • Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.)
 • Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering; internett
 • Diverse datatips
 • Ytringsfrihet og offentlighet
 • Offentlige granskninger
 • Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 • Legers integritet, kompetanse og kvalitet
 • Pasientjournaler og epikriser
 • Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 • Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no)
 • Cui bono?
 • The know-do gap
 • Dekonstruksjon og rettssikkerhet
 • Justismord (og rettssikkerhet)
 • Dommere og domstoler
 • Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 • Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet)
 • Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker)
 • Diverse forbrukertips
 • Sport og spil
 • Vioxx - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 • Avandia (rosiglitazone) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 • Thalidomide (Thalidomid) - informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 • Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata)
 • Forskning og ressurser
 • Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)
 • Uredelighet og fusk i medisinsk forskning
 • Spøkelsesforfattere (ghostwriters), legemidler og forskning
 • Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk
 • Er leger forskere?
 • Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet
 • Legemiddelstudier, forfattere, medforfattere, forskningsjuks etc.
 • Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK)
 • Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet
 • Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon)
 • Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.)
 • Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata)
 • Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc.
 • WikiLeaks
 • Medisinske tidsskrifter og uavhengighet
 • Manglende åpenhet om legers interessekonflikter
 • Pengers innflytelse på medisinsk forskning
 • WHO (Verdens helse-organisasjon) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk
 • Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap)
 • Sponsing av journalistikk
 • Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 • Legenettsteder (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 • Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier)
 • Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 • Hjelpeorganisasjoner, veldedighetsdonasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes)
 • Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon)
 • Legemiddelinformasjon
 • Legemiddelkonsulenter (sales representatives)
 • Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk
 • Salg av sykdom
 • Legemiddelindustrien (Big pharma)
 • Legemiddelindustriforeninger
 • Lobbyisme
 • Tankesmier
 • Politikk, politikere og troverdighet
 • Opphavsrett (copyright) og Fair Use
 • Ytringsfrihet og offentlighet
 • Fritt Ord (Institusjonen Fritt Ord)
 • PFU (Pressens Faglige Utvalg)
 • SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse)
 • The Open Society Institute (OSI) (George Soros)
 • ProPublica (Journalism in the Public Interest)
 • Public Citizen
 • Undersøkende (gravende) journalistikk
 • Sponsing av journalistikk
 • Cui bono?
 • The know-do gap
 • Dekonstruksjon og rettssikkerhet
 • Justismord (og rettssikkerhet)
 • Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 • Ondskapens filosofi (“rule by nobody”)
 • Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap
 • Språk, språkforståelse og utdanning
 • Medisinske ord og uttrykk forklaringer og oversettelser
 • Biblioteker - ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum / Arkivverket - Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.)
 • Medietilsynet
 • Media (mediekritikk)
 • Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet
 • Sponsing av journalistikk
 • Profitt, journalistikk, juks, omdømme og propaganda
 • Medieovervåkning, medieanalyse, monopol og tekstreklame
 • Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering; internett
 • Gaver, smøring (gave gitt som bestikkelse) etc.
 • Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon
 • Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon
 • Habilitet (integritet)
 • Econ Pöyry
 • PharmEcon AS- Legemiddeløkonomisk Kompetanse
 • IMS Health
 • Lobbyisme
 • Tankesmier
 • Politikk, politikere og troverdighet
 • Hjelpeorganisasjoner, veldedighetsdonasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes)
 • Offentlige granskninger
 • PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen)
 • Leger (MinFastlege)
 • Kommunikasjon mellom lege og pasient
 • Pasientjournaler og epikriser
 • Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil)
 • Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet
 • Pasientsikkerhet (rettssikkerhet)
 • Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern)
 • Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering)
 • Legers integritet, kompetanse og kvalitet
 • Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis?
 • Telemedisin (telehelse, e-helse, mobil helse, helseteknologi), IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), roboter etc.
 • Sykepleiere
 • Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil)
 • Straffedømte i helsevesenet (straffesaker) (straffesaker)
 • Produkt- og tjenesteanalyse
 • Screening (masseundersøkelse) av blodprøver etc.
 • Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi)
 • Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel
 • Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater)
 • Skremselspropaganda
 • Offentlig forvaltning (offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp)
 • Offentlige granskninger
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet (SHdir))
 • NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))
 • Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (arbeidstilsynet)
 • Departementene og underliggende etaters krisehåndtering
 • De regionale helseforetakene
 • Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT)
 • Statens mattilsyn (Mattilsynet)
 • Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)
 • Miljø og legemiddel
 • Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet)
 • Sivilombudsmannen (SOM)
 • EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ)
 • WHO (World Health Organization)
 • Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg)
 • Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet
 • Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter
 • Statistikk og helseregistre (helsedata)
 • Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner)
 • Kreftregisteret
 • Leger, dødstall og kvalitet
 • Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning
 • Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall)
 • Miljø og legemiddel
 • Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet
 • Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)
 • Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
 • Bivirkninger og bivirkningsovervåkning
 • Statlig bivirkningsovervåkning
 • Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 • Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg
 • Diverse kontrollorganer (enheter) for legemidler og medisinsk utstyr
 • The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen)
 • Patenter (varemerker)
 • Generiske legemidler
 • Legemiddelindustrien (Big pharma)
 • Legemiddelindustriforeninger
 • Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food)
 • Alternativ behandling (alternativ medisin)
 • Sukkerindustrien (Big Sugar)
 • Kosmetikkindustrien
 • Tobakksindustrien (Big Tobacco)
 • Våpenindustrien
 • Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil)
 • Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet
 • Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet
 • Bivirkninger og bivirkningsovervåkning
 • Retningslinjer og veiledere
 • Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering)
 • Apoteker (apotekforeninger)
 • Legemiddelnavn som årsak til feilmedisinering
 • Bivirkninger, symptomer og sykdommer
 • Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer)
 • Fosterskader (legemiddelinduserte)
 • Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader
 • Computertomografi (CT), magne wghwyzpp. Sitio web oficial de pandoratisk resonanstomografi (MR), ultrasonografi (ultralyd), røntgen, kontrastmidler etc.
 • Medisinsk utstyr
 • Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd
 • Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk
 • Levealder og dødsårsaker
 • Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.)
 • Organdonasjoner og transplantasjoner
 • Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap
 • Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.
 • Innovasjon
 • Patenter (varemerker)
 • Lykke (Happiness)
 • Tid (Time)
 • Bank, børs og finans
 • Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 • Meglere (eiendommer, aksjer...)
 • Forsikring
 • Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser)
 • Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 • Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom
 • Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (arbeidstilsynet)
 • Miljø og helse
 • Miljø og legemiddel
 • Klima, miljø og globalisering
 • Makt og demokratiutredningen
 • Lobbyisme
 • Politikk, politikere og troverdighet
 • Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc.
 • Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter
 • Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap)
 • Hvem lyver om Irak?
 • Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 • Ondskapens filosofi (“rule by nobody”)
 • Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 • Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet
 • Konfliktrådet
 • Forliksrådene, forliks-klager, Innkassoklage-nemnda, Brukerklage-nemnda, og Post- og teletilsynet (PT)
 • Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker)
 • Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet)
 • Kripos
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet)
 • Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker)
 • Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 • Riksrevisjonen
 • Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)
 • Konkurransetilsynet
 • Stiftelsestilsynet (Lotteri- og stiftelsestilsynet)
 • Søksmål
 • Sivilsaker (rettssikkerhet)
 • Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no)
 • Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 • Prosedyre (rettssaker) (- Vår prosessordning er i det alt vesentlige basert på muntlighet)
 • Dommere og domstoler
 • Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 • Anke
 • Dekonstruksjon og rettssikkerhet
 • Justismord (og rettssikkerhet)
 • Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 • Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 • Amerikanske tilstander
 • Gruppesøksmål
 • Utlegg (tvangsinndrivelse av pengekrav)
 • Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 • Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 • Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 • Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv.
 • Sivilsaker (rettssikkerhet)
 • Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 • Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 • Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 • Straffesaker (fengselsstraff)
 • Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 • Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Justismordkommisjonen)
 • Benådning av forbrytere (søknader om benådning)
 • Legemiddelerstatninger (søksmål)
 • Norsk Pasientskade-erstatning (NPE)
 • Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger)
 • Voldsoffererstatning (vold)
 • Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning)
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Farskapstester (farskapssaker)
 • Accutane
 • ADHD
 • Alkohol
 • Allergi (allergier)
 • Alzheimer og andre årsaker til demens
 • Ambulansetjenester
 • Angrepiller, abort etc.
 • Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose))
 • Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent?
 • Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat))
 • Antidepressiva (nytteverdi)
 • Antidepressiva (REM-søvn)
 • Antidepressiva (øyesykdommer)
 • Antidepressiva - søksmål
 • Antidepressiva (SSRI)
 • Antidepressiva (øyesyksommer)
 • Antidepressiva (SSRI-selvmord)
 • Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc.
 • Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord
 • Antidepressiva Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 • Serotonin i hjerne og blod
 • Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur)
 • Antipsykotika
 • Aricept (donepezil)
 • Astmalegemidler
 • Benskjørhet (osteoporose)
 • Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc.
 • Hofteproteser (Boneloc, ASR etc.)
 • Celebra (Celebrex)
 • Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S
 • Cymbalta (duloxetine hydrochloride)
 • Diabetes
 • Doping
 • Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxy- methamphetamine)
 • Efexor / Effexor (venlafaxine)
 • Elektrosjokkbehandling (ECT), elektrosjokk, transkranial likestrømsstimulering (tDCS) etc.
 • Epilepsi og legemidler
 • Eprex (epoetin)
 • Glukosamin (giktmedisin)
 • Heroin (diacetylmorphine)
 • HIV/AIDS
 • Hjernen
 • Hodepine
 • Hormonterapi (HRT-behandling) (Hormon Replacement Therapy)
 • Hostemedisiner
 • Hypo- og hyperthyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer
 • Influensavaksiner
 • Ketek (telithromycin)
 • Kreft
 • Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)
 • Kvikksølvforgiftninger (kvikksølv-saken - tannlegeassistenter)
 • Litium (Lithium)
 • Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana)
 • Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine)
 • Migrene (legemidler)
 • Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer)
 • Nanoteknologi (nanopartikler)
 • Neurontin (gabapentin)
 • Otrivin (xylometazoline hydrochloride) (nesedråper og nesespray)
 • OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon)
 • Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler
 • Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom)
 • P-piller
 • Plavix (clopidogrel bisulfate)
 • Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida))
 • Prozac (fluoxetine)
 • Redux (dexfenfluramine)
 • TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)
 • Risperdal (risperidone)
 • Selvmord
 • Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI)
 • Sifrol (pramipexol)
 • SMON (oxikinolin)
 • Somadril (karisoprodol)
 • Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler
 • Søvn
 • Spilleavhengighet (spilleavhengige/problemspillere)
 • Statiner etc. (mot høyt kolesterol)
 • Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling)
 • Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 • Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.)
 • Trasylol (aprotinin injection)
 • Vaksiner
 • Vioxx (rofecoxib COX-2) og andre smertestillende
 • Vioxx (historien bak)
 • Xanor (Xanax i USA) (alprazolam)
 • Xenical (orlistat) ("Alli")
 • Zyprexa (olanzapine)
 • Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu)
 • Om foretaket
 • Sett som startside
 • Skriv ut denne siden
 • kontakt@mintankesmie.no
 • Solverv og jevndøgn i Norge
 • Solens og Månens oppgang og nedgang (Aktuelle stjernekart)
 • Meteorologileksikon
 • Været i Norge og utlandet - Yr.no
 • Ismelding (for persontrafikk på uregulerte vann)
 • Ismelding fra Kystverkets istjeneste
 • World Meteorological Organization
 • The Cloud Appreciation Society
 • Royal Meteorological Society (RMetS)
 • The National Center for Atmospheric Research
 • ASTRONOMICAL OBSERVATION (The Visual Dictionary)
 • Astroshop.eu
 • SPACE.com
 • the Galileoscope project
 • Solar system (solsystemet)
 • Visible Earth - Earth's City Lights (NASA)
 • Hubble Space Telescope (NASA)
 • Kepler Telescope (NASA)
 • Herschel telescope
 • Planck telescope
 • European Southern Observatory (ESO)
 • The Very Large Telescope (VLT)
 • Ask an Astrobiologist (NASA)
 • WorldWide Telescope (WWT)
 • Binoculars.com
 • Knut Jørgen Røed Ødegaard
 • BANG i rommet.no
 • Astrofysisk Institutt
 • Microsoft
 • Google Sky
 • Earth
 • Jupiter
 • Space.com
 • SpaceDaily
 • Crab Nebula
 • Pluto stemt ut av planetrekka
 • Planetshow på kveldshimmelen
 • Billedutstilling med Don Dixon, en av verdens mest anerkjente astro-kunstnere
 • Don Dixon Portfolio
 • Stellarium
 • Celestia
 • Vi dro til Månen - og fant Jorden
 • Nå går det mot lysere tider
 • BILDESERIE Vakre perlemorsskyer
 • Colors Of The Night Sky
 • The Eternal Life of Stardust Portrayed in New NASA Image
 • Nettsamfunn (Wikipedia)
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • diaspora
 • Ning
 • Pinterest
 • Bebo
 • Digg
 • uberVU
 • Wakoopa (software, games...)
 • MySpace
 • Listal
 • Skannede kirkebøker (Digitalarkivet - Arkivverket.no)
 • Slekt.no (SLEKT NORGE)
 • FamilyLink.com er en fremragende, rimelig måte å drive slektsforskning på nettet.
 • Arkivportalen - Nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger)
 • Søk etter personer (verden)
 • Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger
 • Lokalhistorie i Norge
 • gamle NABOER (for Vestlandet)
 • Geni is the world's largest free family tree
 • DIS-Norge - møtested for slektsforskere
 • Gravminner i Norge - Tilrettelagt av DIS-Norge
 • Gled deg, slektsforsker! (dagbladet.no)
 • Slektsforskning (Deichmanske bibliotek)
 • SOL slektsforskning: alt du trenger på én side
 • Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)
 • (Lokalhistorie i andre land)
 • sol.no
 • msn.no
 • yasp.no
 • start.no
 • mylder.no
 • allesider.no
 • startsiden.no
 • kvinneguiden.no
 • Nordnorgesguiden.no
 • Krak.dk
 • msn.dk
 • Passagen.se
 • msn.se
 • Portaler i Norden
 • Internasjonale portaler
 • craigslist
 • Portaler og startsider
 • The Blue Book: A Consumer Guide to Virtual Worlds etc. (Download)
 • Webopedia.com (Dictionary - words, phrases and abbreviations - computer and Internet)
 • Slå opp tusener av IT-relaterte ord - det ledende IT-leksikon (TechTarget - Whatis?com)
 • TechEncyclopedia - More than 20,000 IT terms (TechWeb)
 • Google Trends
 • Top Word Lists (Global Language Monitor)
 • Mest søkte ord
 • Trafikk - statistikk
 • Nielsen//NetRatings
 • SSB (internettmåling)
 • Mediebarometer
 • Words of the Year 2006
 • Informasjonssamfunnet (IKT)
 • - Norske pekere
 • - Internasjonale pekere
 • SPEEDTEST.NET
 • Veiviser - telepriser
 • Bredbandskollen TPTEST
 • Nettfart.no - Får du den bredbåndskapasiteten du forventer?
 • Bandbreddstestet (TPTEST)
 • Sikkerhetstest av PC
 • Symantec Security Check
 • Windows Live OneCare (- Få en gratis PC Sikkerhetsskanner)
 • PEGI
 • BarneVakten
 • Spillforeningen
 • Nettvettregler
 • Family Safety Guide (Google)
 • We test the Web (McAfee - SiteAdvisor)
 • Chatteregler - barn
 • Nettvettregler - barn
 • Kildekritikk - barn
 • Kildekritikk på nettet
 • Nettbrukere lar seg lure
 • Norsk Senter for InformasjonsSikring (NorSIS)
 • Domenenavn - regeloversikt
 • Redaktøransvar - internett
 • Datatilsynet - personvern
 • Sikkerhetsportalen
 • Råd hos Forbrukerombudet
 • Post- og teletilsynet (PT)
 • Norsk Regnesentral (NR)
 • Markedsrådet
 • Forbrukerrådet
 • KLIKK & KLAG
 • Altinn
 • Diverse offentlige skjemaer
 • Kommunale skjemaer
 • RSS-feeds (eJours)
 • podcast.no
 • podcast.com
 • NRK podkast
 • Wikipedia - iPod
 • The New York Times
 • WEBCAST.COM (CNET Networks)
 • WebCast.no (WebCast Norge)
 • FDA (Food and Drug Administration)
 • NRK Aktivum
 • Gule Sider
 • Verdensur
 • Alle tjenester
 • Opplysning 1890
 • Opplysningen 1881
 • Sjekk hvem eier bilen - Send REGNR til 2282 (Statens vegvesen)
 • Sjekk heftelser bruktbiler (Brønnøysundregistrene)
 • Hvor mange heter ...?
 • NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))
 • Postadresser N/S/DK
 • Skoleruta (skolestart, ferier... - fylkesvis)
 • Proff (privat og bedrift)
 • Regelhjelp.no
 • Skatteetaten
 • Skatten min (Skatteetaten på Facebook)
 • Kilde og metode (Institutt for Journalistikk)
 • Enhetsregisteret
 • Brønnøysundregistrene
 • Altinn
 • Diverse offentlige skjemaer
 • Offentlig elektronisk postjournal (OEP)
 • Innsyn.no
 • Filmweb
 • Top 250 movies...
 • CNET Networks - All Time HighScores
 • The Internet Movie Database
 • Trafikanten
 • UDs nye landsider
 • Ordnett.no (Kunnskapsforlaget)
 • online ordbog (Ordbogen.com)
 • Store norske leksikon (Aschehoug & Gyldendal) (Gratis)
 • DEN STORE DANSKE (Gyldendal Encyklopædien) (Gratis)
 • Mediearkivet (ATEKST) (Retriever) (NTB og svenske TT)
 • PubMed (NCBI) (SØK I MEDISINSKE ARTIKLER OG STUDIER)
 • MERRIAM WEBSTER'S ONLINE (Engelsk ordbok) (m/uttale)
 • MERRIAM WEBSTER'S Medical Dictionary (Medisinsk ordbok - MedlinePlus)
 • Medilexicon (Medical Dictionary, Medical Terminology)
 • NHI.no - søk i publikumsutgaven av Legehåndboka (NEL)
 • Norsk medisinsk ordbok - elektronisk utgave (Samlaget)
 • Oversettelser av medisinske ord og uttrykk (eksempel)
 • Finn en oversetter
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
 • Norsk Oversetterforening (NO)
 • Statsautoriserte Translatørers Forening (STF)
 • Detektor
 • Elevsonen
 • hardefakta.no
 • SSB: Statistikkbanken (lagre for senere bruk)
 • Statistikker - emne
 • Veiviseren fra A til Å
 • Norsk samfunns-vitenskapelig data-tjeneste (NSD)
 • Oppslagsverk på nettet
 • Pengeforlaget
 • WWW unit converter
 • Kalkulatorer - forbruk
 • Norsk Familieøkonomi (kalkulatorer/barometere)
 • Venter mer annonsering i 2006
 • Advertising Expenditure Forecasts (December 2005)
 • Norges Bank
 • Valutakurser
 • Big Mac index
 • Norsk Samfunnsbarometer
 • Oslo Børs Holding ASA
 • SSB: Konjunkturbarometeret
 • FORTUNE 500O (2005 - 2010) (America's largest corporations)
 • Forbes Global 2000 list of the world's biggest companies
 • Interactive Table: The 50 Most Innovative Companies
 • Interactive Table: Top 100 Global Brands Scoreboard
 • World's Best Airlines
 • Verdens beste billig-flyselskaper
 • The 10 Worst Corporations
 • Forbes annual rankings
 • Forbes 400
 • China's 400
 • Forbes One Billion
 • Kapitals 400
 • Forbes Global 700
 • Business 2.0 - 50 who matter now
 • The 2008 TIME 100 - The World's Most Influential People
 • Forbes: The World's Most Powerful Women
 • The World's Most Powerful People
 • America's 50 Poorest People (Onion - Weekender)
 • Rådet for anvendt medieforskning (RAM)
 • PresseFAG
 • Fagpressen
 • Medieverden
 • Institutt for Journalistikk
 • Bok og samfunn
 • Mediebedriftenes Landsforening
 • Norsk Presseforbund (PFU)
 • Norsk Pressehistorisk Forening
 • DagensMedier
 • Mediebyråenes Interesse-organisasjon (MIO)
 • Massemedier - lenker
 • Offentlig informasjon på Internett
 • FAIR
 • Mediesnakk.no
 • Mediekritikk.no
 • Journalism.co.uk
 • lovdata.no
 • Advokater
 • Jussportalen
 • Dommere og domstoler
 • Forliksrådet - forliksklage
 • Konfliktrådet
 • Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet)
 • Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker)
 • Juridisk ordliste (Domstol.no)
 • Lov og rett på nett
 • Statens innkrevingssentral
 • Forkortelsesregister (Juss)
 • Politiet, politianmeldelser osv.
 • Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg)
 • Advokatbladet (opplag)
 • Domstolmagasinet Rett på sak
 • Norsk Retstidende
 • Tidsskrift for Rettsvitenskap
 • Norsk Tipping
 • Min side
 • PC-spill
 • Begynn å spille på internett!
 • Spill på mobilen din
 • Tips.as
 • Fotballen.eu
 • Norges Fotballforbund (NFF) - Resultater, tabeller...
 • livescore.com
 • BBC SPORT FOOTBALL (resultater, tabeller, BBC Radio Five Live etc.)
 • Norsk Rikstoto
 • Bli nettspiller hos Norsk Rikstoto
 • Norsk Rikstoto: Din side
 • Markerings- og resultatoversikt V5-65-75
 • Travmagasinet - Nettavisen.no
 • NRK
 • TV 2 osv.
 • På TV akkurat nå
 • Alle kategorier
 • Se.no
 • Akkurat nå og 3 timer frem
 • Radio Times - The best thing on TV, Film and Radio. ...

– Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012

Saksøker staten – nektes fri rettshjelp
nrk.no 19.11.2013
Advokatforeningen reagerer kraftig på at en 44 år gammel mann som har gått til sak mot staten etter å ha blitt holdt ulovlig lenge på glattcelle, nektes fri rettshjelp. (...)

Søknaden ble avslått av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som begrunner avslaget med at mannen får såkalt partshjelp av Advokatforeningen, og at foreningen dermed kan dekke mannens utgifter i forbindelse med rettssaken.

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, reagerer kraftig på dette, og kaller avslaget utidig.

– Jeg ble overrasket, jeg hadde tenkt meg at dette var en type sak hvor alle vilkårene var til stede, så vi mener Fylkesmannen er på tynn is når de avslår her, sier Smith, som også hevder det er blitt vanskeligere enn før å få innvilget fri rettshjelp.

– Vi har ikke noen konkret statistikk på dette, men de tilbakemeldingene vi får fra advokatene er at det oftere avslås søknader om fri rettshjelp, sier hun. (...)

Vil ikke gi seg
Hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener avdelingsdirektør Merethe Helstad bestemt at Smith tar feil.

– Vi har ikke en mer restriktiv holdning nå enn tidligere, og har heller ikke fått noen signaler verken fra klageinstans eller departementet om at vi skal stramme inn vår praksis, sier hun. (...)

– Jeg har ingen midler til å sette i gang noen prosess her alene. Fylkesmannens argument om at Advokatforeningen har økonomi til å betale blir helt feil. Det virker som om de bare vil feie saken under teppet fordi staten vet at den har en dårlig sak, sier mannen, som ikke akter å gi seg.

Les også: Kutt i fri rettshjelp (...)

Færre oppfyller vilkårene
Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012.

Samtidig har inntektsgrensen som gjelder for søknader om fri rettshjelp stått på stedet hvil siden 1. januar 2009, noe som betyr at færre personer oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp nå enn før.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith mener det foregår en økt rettsliggjøring av samfunnet, og at dette øker behovet for fri rettshjelp. (...)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Oslo kommune må betale 1,5 millioner i bot etter at en kvinne døde som følge av manglende omsorg.

Oslo kommune må betale 1,5 millioner i bot etter at en kvinne døde som følge av manglende omsorg.
aftenposten.no 18.5.2017
Oslo kommune er dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne (63) som døde av avmagring.

Dette er en trist og alvorlig sak, ikke minst fordi vi snakker om et lovbrudd som gikk over åtte måneder, fra januar 2015 til kvinnen døde åtte måneder senere. Den idømte botens størrelse reflekterer det, sier politiadvokat Tone Bysting, som var aktor i saken. (…)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Westerdals-studenter vurderer nye rettslige skritt mot skolen.

(Anm: Westerdals-studenter vurderer nye rettslige skritt mot skolen. Tidligere Westerdals-studenter møtte mannsterkt opp i Oslo tingrett under avslutningen av rettssaken mot sin gamle skole. De vurderer nye søksmål. FULLT RETTSLOKALE: 472 tidligere Westerdals-studenter krever 29 millioner kroner tilbakebetalt fra sin tidligere skole. Under rettssakens siste dag fyltes rettslokalet i Oslo tingrett opp med mange av saksøkende studentene. (…) Vurderer å anke henleggelse. Erling Løken Andersen sier han som elevrepresentant reagerer sterkt på både henleggelsen og forliket. – På et personlig nivå synes jeg det er helt forferdelig. Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen. Han sier de tidligere studentene nå vurderer å påklage Økokrims henleggelse. (e24.no 29.8.2017).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

(Anm: How can the criminal law support the provision of quality in healthcare? BMJ Qual Saf. 2014 Mar 5. [Epub ahead of print].)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forsikring (pensjoner) (mintankesmie.no).)

- Krever etterforskning av FN etter blyforgiftning. FN skulle gi romfolk i Kosovo beskyttelse og satte 600 personer i en leir.

(Anm: Krever etterforskning av FN etter blyforgiftning. FN skulle gi romfolk i Kosovo beskyttelse og satte 600 personer i en leir. Etter seks år ble det klart at luften og jorden i leiren var forgiftet av bly. – Jeg drømmer om å kunne stå på mine egne bein en dag, sier 16 år gamle Jetullah Veliu til nyhetsbyrået AFP. Jetullah ble født i en FN-leir etter at foreldrene hadde blitt flyttet dit etter Kosovo-krigen. – Min sønn ble født ufør, lam i begge beina, sier faren hans, Veli Jashari. Også hans andre sønn var lam da han ble født, selv om han ble født etter at familien hadde flyttet fra leiren. Faren tror foreldrene hadde blitt forgiftet i leiren og at sønnen arvet giftstoffet. Faren er ikke alene om problemet. 65 år gamle Bajram Babajboks sier at han ikke har hatt familiemedlem som ikke er et offer for blyforgiftning. (nrk.no 6.8.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Gruppesøksmål er bra for samfunnet

Gruppesøksmål er bra for samfunnet
Aftenposten 29.6.2005
NHO-advokat Anna E. Nordbø skriver i Aftenposten fredag 10. juni en replikk med overskriften "Vi trenger ikke gruppesøksmål". Innlegget er en fortsettelse av NHOs langvarige arbeid for å forhindre at det etableres en mulighet for gruppesøksmål i norsk rett gjennom vedtagelsen av en ny tvistelov. NHOs bekymring synes å være knyttet til to hovedsynspunkter:

Norske forbrukere trenger ikke gruppesøksmålsmulighet fordi det finnes så mange andre muligheter for klage- og misnøyehåndtering.

Gruppesøksmål kan brukes til å oversvømme rettsvesenet og næringslivet med unødvendige og sjikanøse søksmål. (...)

(Anm: § 6-2. Saker som behandles av forliksrådet. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). (lovdata.no). - Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven))

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: DNB tapte i Lagmannsretten: Nærmere et historisk gruppesøksmål. Lagsmannsretten ga full støtte til Forbrukerrådet i saken om gruppesøkmål på vegne av 180.000 DNB-kunder. DNBs anke var et forsøk på å unngå at disse kundene skal kunne kreve tilbake 690 millioner kroner som de har betalt for mye i fondsgebyrer. (forbrukerradet.no 2.6.2017).)

Gruppesøksmål: - Gigantsøksmål mot DNB vekker internasjonal oppmerksomhet

Gigantsøksmål mot DNB vekker internasjonal oppmerksomhet
nrk.no 2.6.2017
Forbrukerrådet får gå til massesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder. Det har lagmannsretten slått fast. De krever tilbake 690 millioner i fondsgebyrer.

Borgarting lagmannsrett avgjorde fredag at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB. Også tingretten åpnet for søksmål, men DNB anket avgjørelsen. (…)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål i Norge og amerikanske tilstander? Når EUs nye personvernforordning trer i kraft, kan grupper av enkeltpersoner saksøke virksomheter som har håndtert deres personopplysninger i strid med loven. Den amerikanske kleskjeden Neiman Marcus mistet kontrollen over kundenes kredittkortopplysninger og måtte inngå et forlik i et massesøksmål. (dn.no 2.4.2017).)

(Anm: Amerikanske tilstander (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny personvernlov åpner marked for gruppesøksmål. Personvernadvokater varsler usunt søksmålsklima i Norge når EUs nye personvernregler trer i kraft. De mener lovverket kan åpne nytt marked for søksmålsultne advokater. Advokat Eva Jarbekk i advokatfirmaet Føyen Torkildsen tror man vil se en økning i antallet gruppesøksmål i Norge som følge av EUs nye personvernregler. (dn.no 2.4.2017).)

- Legemiddelindustrien bør straffes for sitt aggressive salg av opioider. - Hvis du spør legemiddelgigantene akkurat nå, er Mike Moore djevelen, sier Chip Robertson, en tidligere høyesterettsoverdommer i Missouri, til Bloomberg.com.

(Anm: Mannen som beseiret tobakkselskapene, går til angrep på en ny fiende. - Hvis du spør legemiddelgigantene akkurat nå, er Mike Moore djevelen. NEW YORK (Side3.no): Nesten 92 millioner amerikanere benyttet smertestillende midler minst én gang i 2016. 2,1 millioner amerikanere var avhengige av enten heroin eller smertestillende midler.  64.000 amerikanere døde av overdose i 2016, ifølge The New York Times. (…) Legemiddelindustrien bør straffes for sitt aggressive salg av opioider. - Hvis du spør legemiddelgigantene akkurat nå, er Mike Moore djevelen, sier Chip Robertson, en tidligere høyesterettsoverdommer i Missouri, til Bloomberg.com. Mike Moore er neppe djevelen, men han er utvilsomt en mann legemiddelselskaper bør frykte dersom de ønsker å profittere på menneskers avhengighet av smertestillende midler. 65-åringen var justisminister i Mississippi fra 1988 til 2004 og var hovedarkitekten bak søksmålet som førte til at tobakksindustrien aksepterte å betale til sammen 246 milliarder dollar til 50 delstater som straff for å ha løyet om nikotinavhengighet. Ifølge Bloomberg.com er dette tidenes største forlik i USA. Det forandret også tobakksforbruket, som har gått kraftig ned i årene som har gått siden Moore i 1997 erklærte seier under en pressekonferanse på et hotell i Washington. Historien ble fortalt gjennom filmen «The Insider», en thriller med Al Pacino og Russell Crowe i hovedrollene. Mike Moore spilte også en rolle der – som seg selv. Filmen ble nominert til sju Oscar, inkludert for beste film. (side3.no 16.10.2017).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Fire år er gått siden Ramunas Gudas ble kvestet for livet i heisen – nå fortsetter kampen for erstatning.

(Anm: Fire år er gått siden Ramunas Gudas ble kvestet for livet i heisen – nå fortsetter kampen for erstatning. Her er Ramunas Gudas (26) på vei inn til legeundersøkelse på Sunnaas sykehus, over fire år etter at han ble alvorlig skadet i en heisulykke i Bærum. (…) Rune Larsen, fra Heismontørenes Fagforeing (HMF), trofast støttespiller gjennom fire år, er med på Nesodd-turen, sammen med advokaten, Zita Kazazklausikiené. Med er også Tomas Maciukas, en snekker som snakker både norsk og litauisk og som for anledningen er tolk, frikjøpt fra sitt vanlige arbeid av HMF. Tolken de vanligvis bruker, Jeanne Furunes, var forhindret fra å bli med til Sunnaas, mens tolken NAV sa de skulle sende ikke møtte opp til legetimen. (frifagbevegelse.no 12.9.2017).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

- Domstol vil behandle gruppesøksmål mot metall-på-metal hofteprodusenter. Mer enn 300 pasienter som hadde hofteimplantater av metall-på-metall vil ta saken til domstol i London den 16. oktober i et av de største produktansvarstilfellene som har blitt behandlet i Storbritannia.

(Anm: High Court will hear class action against metal-on-metal hip manufacturer. More than 300 patients who had metal-on-metal hip implants will take their case to the High Court in London on 16 October in one of the biggest product liability cases to have been heard in the UK. The trial of the group action against the US based manufacturer DePuy over its Pinnacle Ultamet implant is expected to last until the end of January 2018. Hundreds more claims against other manufacturers of metal-on-metal implants have been put on hold pending the outcome of the Pinnacle group action. Lawyers claim that the implant, which was taken off the market in 2013, led to severe soft tissue reactions and muscle necrosis, caused by the release of metal particles. The claimants allege that they experienced pain, difficulty walking, swelling, and numbness or loss of sensation in the leg, which forced them to have early revision surgery. A BMJ and BBC Newsnight investigation in 2012 highlighted the problems with metal-on-metal hip implants, which were marketed from 1997 as devices for younger active patients that would last a lifetime.1 They proved to have much higher revision rates than conventional implants. BMJ 2017;359:j4711 (Published 11 October 2017).)

(Anm: Hofteproteser (Boneloc, ASR etc.) (mintankesmie.no).)

- Johnson og Johnson må betale 247 millioner dollar for defekte hofteimplantater.

(Anm: Johnson & Johnson must pay $247m over faulty hip implants. The drug company Johnson & Johnson and its DePuy Orthopaedics unit were ordered to pay $247m (£186m; €210m) to six patients in New York who said that they were injured by defective Pinnacle hip implants. The case is the third in a row that the company has lost since winning a first test case in 2014. The defective implants were withdrawn from the market in 2013 when the Food and Drug Administration strengthened its regulations. This followed a BMJ investigation in 2012 that questioned the safety of metal-on-metal hips.1. BMJ 2017;359:j5382 (Published 23 November 2017).)

- Fem sagsøgere har i Texas fået tildelt en milliardstor erstatning fra Johnson & Johnsons datterselskab DePuy i sagen om hofteimplantater, hvor omkring 8000 flere sagsøgere venter, alene i Texas.

J&J ramt af milliarddyr dom i hoftesag.
medwatch.dk 18.3.2016
Fem sagsøgere har i Texas fået tildelt en milliardstor erstatning fra Johnson & Johnsons datterselskab DePuy i sagen om hofteimplantater, hvor omkring 8000 flere sagsøgere venter, alene i Texas.

500 mio. dollars, eller hvad der svarer til 3,3 mia. kr. Så meget er fem sagsøgere ifølge Reuters blevet tildelt af en jury ved en domstol i Texas.

De fem havde sagsøgt Johnson & Johnson-datterselskabet DePuy i en retssag, hvor selskabets metal-mod-metal-hofteimplantat Pinnacle beskyldes for at være defekt og forårsage metalaffald i patienternes blod. Udfaldet blev, at juryen fandt, at Pinnacle-hofterne var mangelfuldt designet, og at selskaberne ikke advarede offentligheden om deres risici.

Domme i disse tidlige retssager er ikke bindende for resten af retssagerne, der fortsat venter for J&J, men bruges til at hjælpe med at vurdere værdien af de resterende krav. Mere end 8000 Pinnacle-relaterede retssager er blevet konsolideret ved Texas' føderal domstol. J&J vil dog appellere dommen og forventer, at erstatningen ved appeldomstolen kan blive reduceret til så lidt som 10 mio. dollars. (…)

DePuy stoppede med at sælge metal-mod-metal-versionen af Pinnacle i 2013. I øvrigt samme år, som man betalte 2,5 mia. dollars i forlig for at afslutte mere end 7000 retssager vedrørende en anden metal-mod-metal-hofte, ASR, som blev tilbagekaldt i 2010. (…)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning.

(Anm: Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning. Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning. (...) Medicineringsskador. Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...) Psykofarmaka. Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...) Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...) Beroende av bensodiazepiner. Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. (- Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE.) (- Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr.)

(Anm: FIKK 2,2 MILL. etter ansiktskramper. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. En 51 år gammel kvinne fikk utbetalt hele 2,2 millioner kroner i erstatning, etter at «lykkepiller» ga henne kroniske rykninger i ansiktet. Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ser svært alvorlig på saken. - Kvinnen har fått store skader. I tillegg til de kroniske muskeltrekningene i ansikt, hals og mellomgulv har kvinnen store pustebesvær, sier Svoldal Stæhr i NPE. (…) Fontex, bedre kjent som Prozac, skal virke mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser. Det foreligger en potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressive legemidler. (…) - Store smerter. - Kvinnen har store smerter og er delvis eller helt ufør etter å ha tatt preparatet Fontex, sier Svoldal Stæhr. (VG 22.05.2006).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)


pandora offisielle nettside

pandora officiella webbplats
pandora charms à vendre
パンドラケテン

Livet I Fokus

From Dusk Till Frokost

Norsk dr
Il più grande parco divertimenti al coperto d'Italia
Tantissime attrazioni per tutta la famiglia e giostre per ragazzi
Divertimento tra lo zucchero filato e la frutta caramellata

Il più grande parco divertimenti al coperto d’Italia

16-17 dicembre 2017
Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
13-14 gennaio 2018

Winterello

Presto online!

Braccialetto

Clicca qui!!

Intrattenimento

Clicca qui!

Attrazioni

Clicca qui

Partner

Supporter