Del artiklen:

BioPorto har nu fået sat skub i et nyt registreringsstudie, der skal sikre godkendelse af dets diagnostiske nyreskadetest i USA. Selskabet presses dog fortsat af et svagt kapitalberedskab, samt en mulig forsinkelse i tidshorisonten for fase III studiet. 

BioPortos omsætning steg i 1. halvår med 26% til 12 mio. kr, men en stigning i driftsomkostninger på 31% til 30 mio. kr. har betydet, at driftsunderskuddet på EBIT-niveau alligevel er steget til 18 mio. kr. fra et underskud på 13 mio. kr. i 1. halvår 2016.

De stigende driftsomkostninger skyldes, at BioPorto er i gang med et afsluttende fase III studie, der skal sikre kommerciel amerikansk godkendelse af The NGAL Test til diagnosticering af akut nyreskade. Væksten i 1. halvårsomsætningen stammer hovedsageligt fra The NGAL Test, hvor salget er steget med 80% til 3,3 mio. kr. Ved udgangen af 2. kvartal 2017 anvendte i alt 15 amerikanske hospitaler og klinikker regelmæssigt The NGAL Test. Udenfor USA er salget af The NGAL Test også i fremgang, og salget er steget med 40% i 1. halvår. I november 2016 gennemførte BioPorto en rettet emission til en række private og institutionelle investor. I alt blev 12,9 mio. nye aktier udstedt til en tegningskurs på 1,69. Dermed er det samlede provenu fra emissionen på 21,8 mio. kr, og efter omkostninger på 20,8 mio. kr.

Baseret på de stærke salgstal i 1. halvår, men samtidig stigende driftsomkostninger, har BioPorto foretaget en justering i de finansielle forventninger for 2017. Man forventer nu en omsætning på 26-28 mio. kr. mod tidligere 25-28 mio. kr. Men samtidig nedjusteres EBIT-driftsresultatforventningerne fra et minus på 26-29 mio. kr. til et minus på 28-35 mio. kr. Dette skyldes primært, at visse af BioPortos fase III udgifter til The NGAL Test vil blive rykket fra 2018 til 2017.

Ny kapitaltilførsel nødvendig 

Ved udgangen af juni måned stod BioPorto med et relativt spinkelt kapitalberedskab på 20 mio. kr, hvilket kun er tilstrækkeligt til at sikre driften til 1. kvartal 2018. Set i det lys kigger BioPorto efter muligheder for at rejse yderligere kapital, også for at styrke den kommercielle lancering af The NGAL Test, som formentlig vil finde sted i starten af 2019, såfremt FDA-godkendelsen kommer i hus i 2. halvår 2018.

Vi føler os relativt sikre på, at BioPorto i denne ombæring vil få The NGAL Test godkendt af FDA.

Man har gjort tingene på den rigtige måde denne gang ved at afholde møder med FDA omkring forsøgsdesign, krav til data osv.

Vi vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt for BioPorto at få en kommerciel partner om bord i USA, der kan hjælpe selskabet med at få sat skub i The NGAL Test salget. Mange udenlandske biotekselskaber har brændt fingrene ved at etablere datterselskab og egen salgsstyrke i USA, hvilket på papiret er smart, men i praksis ofte ender med, at man står med store faste driftsomkostninger og vanskeligheder ved at drive salget i gang, fordi man ikke kender markedet til bunds og har den fornødne erfaring med det amerikanske marked. Vi har desuden vanskeligt ved at se, at Bio-Porto vil kunne overholde tidshorisonten for godkendelse af The NGAL Test i USA. Hovedparten af patienterne er fortsat ikke rekrutterede, og vi forventer derfor først, at BioPorto kan fremlægge resultater engang i 2. kvartal 2018 og indsende registreringsansøgning til USA i slutningen af 2018. Dermed vil godkendelsen af The NGAL Test blive rykket til 1. halvår 2019.

BioPorto-aktien prissættes ved dagskursen i 3,28, til en markedsværdi på lige under 500 mio. kr. Dette betyder, at aktien handles til en relativt høj Kurs/Indre værdi på ca. 16 samt ca. 25 gange det likvide beredskab.

Vi vurderer risikoen i aktien som høj på nuvæ-rende tidspunkt, da man skal i markedet og hente yderligere kapital senest i 1. kvartal 2018 og formentlig allerede i 4. kvartal 2017. Herudover ser det også ud til, at fase III forsøget med The NGAL Test er forsinket med 1-2. kvartaler.

Dog ligger der en spekulativ mulighed i, at man kan få en attraktiv kommercialiseringsaftale i stand for The NGAL Test i USA. Men vi tror dog det er begrænset, hvor stor en upfront-betaling en sådan aftale kan kaste af sig, da vi grundlæggende stadig er skeptiske omkring det kommercielle potentielle ved NGAL som biomarkør.

Vi fastholder en Salgs-anbefaling på BioPorto, men hæver kursmålet til 2,00 DKK per aktie på 6 måneders sigt.

Børskurs på analysetidspunktet: 3,28

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 2,00

Læs tidligere analyser af BioPorto her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her.

  • TAGS
  • aktier
  • Bioporto
  • biotech
  • The NGAL Test
Del artiklen:

Skriv en kommentar Annullér svar