www po/home.uk.po gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po Пандора uk

CVSROOT: /web/www Module name: www Changes by: Andriy Bandura <andriykopanytsia> 15/01/17 11:09:47 Modified files: po : home.uk.po Added files: gnu/po : gnu-linux-faq.uk.po Log message: 1 updated file and 1 new file with Ukrainian translation CVSWeb URLs: http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk.po?cvsroot=www&r1=1.232&r2=1.233 http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po?cvsroot=www&rev=1.1 Patches: Index: po/home.uk.po =================================================================== RCS file: /web/www/www/po/home.uk.po,v retrieving revision 1.232 retrieving revision 1.233 diff -u -b -r1.232 -r1.233 --- po/home.uk.po 15 Jan 2015 17:30:20 -0000 1.232 +++ po/home.uk.po 17 Jan 2015 11:09:46 -0000 1.233 @@ -2,13 +2,13 @@ # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc. # This file is distributed under the same license as the original article. # -# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014. +# Andriy Bandura <address@hidden>, 2014, 2015. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: home.html\n" "POT-Creation-Date: 2015-01-15 17:26+0000\n" -"PO-Revision-Date: 2014-08-27 14:43+0300\n" -"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n" +"PO-Revision-Date: 2015-01-17 12:14+0200\n" +"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n" "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n" "Language: uk\n" "MIME-Version: 1.0\n" @@ -20,10 +20,9 @@ "X-Generator: Lokalize 1.5\n" #. type: Content of: <title> -#, fuzzy #| msgid "The GNU Operating System" msgid "The GNU Operating System and the Free Software Movement" -msgstr "Операційна система GNU" +msgstr "Операційна система GNU і рух за вільні програми" #. type: Attribute 'content' of: <meta> msgid "" @@ -53,13 +52,15 @@ "GNU is the only operating system developed specifically to give its users " "freedom. What is GNU, and what freedom is at stake?" msgstr "" +"GNU&nbsp;&nbsp; єдина операційна система, розроблена спеціально " +"для того, щоб дати користувачам свободу. Що таке GNU і про яку " +"свободу йде мова?" #. type: Content of: <div><div><h2> msgid "What is GNU?" msgstr "Що таке GNU?" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw." #| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install " @@ -73,8 +74,8 @@ msgstr "" "GNU&nbsp;&mdash; Unix-подібна операційна система, програми якої <a href=\"/" "philosophy/free-sw.html\">вільні</a>&nbsp;&mdash; вони поважають вашу волю. " -"Ви у змозі встановити <a href=\"/distros/free-distros.html\"> версії GNU</" -"a> (точніше, GNU/Linux), які наразі повністю вільні програми." +"Розробка GNU зробила можливим користування комп'ютером без " +"програм, які розтоптали б вашу волю." #. type: Content of: <div><div><p> msgid "" @@ -82,6 +83,9 @@ "GNU</a> (more precisely, GNU/Linux distributions) which are entirely free " "software. <a href=\"#More-GNU\">More about GNU below</a>." msgstr "" +"Ми рекомендуємо <a href=\"/distros/free-distros.html\">версії GNU для " +"установки</a> (точніше, дистрибутиви GNU/Linux), що повністю складаються з " +"вільних програм. <a href=\"#More-GNU\">Детальніше про GNU див. нижче</a>." #. type: Content of: <div><div><p><a> msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">" @@ -96,10 +100,9 @@ msgstr "</a>" #. type: Content of: <div><div><h2> -#, fuzzy #| msgid "What is Free Software?" msgid "What is the Free Software Movement?" -msgstr "Що таке вільні програми?" +msgstr "Що таке рух за вільні програми?" #. type: Content of: <div><div><p> msgid "" @@ -110,13 +113,20 @@ "rms/20140407-geneva-tedx-talk-free-software-free-society\">the video " "explanation</a>." msgstr "" +"Рух за вільні програми бореться за те, щоб завоювати для " +"користувачів обчислювальної техніки свободу, яку дають вільні " +"програми. Вільні програми передають своїм користувачам контроль над їхніми " +"власними обчисленнями. Невільні програми віддають своїх користувачів " +"у владу розробника програм. Див. <a " +"href=\"https://www.fsf.org/blogs/rms/20140407-geneva-tedx-talk-free-software-f" +"ree-society\"> " +"пояснення до відео</a>." #. type: Content of: <div><div><h2> msgid "What is Free Software?" msgstr "Що таке вільні програми?" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, " #| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More " @@ -127,11 +137,9 @@ "distribute, study, change and improve the software.</strong>" msgstr "" "<strong>Свобода програми означає свободу користувачів виконувати, копіювати, " -"вивчати, редагувати і покращувати програму.</strong> Точніше, вона полягає у " -"чотирьох видах свободи користувачів програми: " +"вивчати, редагувати і покращувати програму.</strong>" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a " #| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should " @@ -142,8 +150,8 @@ "you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not " "as in &ldquo;free beer&rdquo;." msgstr "" -"Поняття &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">вільна програма</" -"a>&rdquo; відноситься до волі, а не до вартості. Щоби вірно сприймати цю " +"Поняття вільна програма відноситься до волі, а не до вартості. Щоби вірно " +"сприймати цю " "концепцію, ви повинні розуміти слово &ldquo;вільний&rdquo; у тому значенні, " "яке міститься у вислові &ldquo;вільна промова&rdquo;, а не &ldquo;" "безкоштовне пиво&rdquo;." @@ -153,6 +161,8 @@ "More precisely, free software means users of a program have the <a href=\"/" "philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>:" msgstr "" +" Точніше, вона полягає у <a href=\"/" +"philosophy/free-sw.html\">чотирьох видах свободи користувачів програми</a>: " #. type: Content of: <div><div><ul><li> msgid "" @@ -190,6 +200,9 @@ "\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important " "now</a> than they were in 1983." msgstr "" +"Розвиток техніки та обчислювальних мереж зробили <a " +"href=\"/philosophy/free-software-even-more important.html\">ці свободи ще " +"важливішими зараз</a>, ніж вони були у 1983&nbsp;році." #. type: Content of: <div><div><p> msgid "" @@ -198,13 +211,16 @@ "site</a> for more about what we do, and a list of <a href=\"/help\">ways you " "can help</a>." msgstr "" +"У наші дні рух за вільні програми йде набагато далі розробки " +"системи GNU. На сайті <a href=\"https://fsf.org\"> сайті Фонду вільного " +"програмного забезпечення</a> детальніше описано, що робимо ми і <a " +"href=\"/help\"> якими способами ви можете допомогти</a>." #. type: Content of: <div><div><h2> msgid "More about GNU" -msgstr "" +msgstr "Докладніше про GNU" #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software " #| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a " @@ -217,13 +233,15 @@ "auspices of the GNU Project; those we call <a href=\"/software/\">GNU " "packages</a>." msgstr "" -"Unix-подібна операційна система - це <a href=\"/software/\">збірка " -"програмного забезпечення</a>: прикладних програм, бібліотек та засобів для " -"розробки, а також програми для розміщення ресурсів і взаємодії з апаратурою, " -"відомої під назвою ядро." +"<a id=\"More-GNU\">GNU</a> це Unix-подібна операційна система. Це означає, що " +"вона є " +"збіркою багатьох програм: застосунків, бібліотек, засобів для розробника і " +"навіть ігор. " +"Розробка GNU, розпочата у січні 1984 року, відома як проект " +"GNU. Багато програм у GNU випущені від егідою проекту " +"GNU; їх ми називаємо <a href=\"/software/\">пакунками GNU</a>." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is " #| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;" @@ -234,12 +252,12 @@ "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;" "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>." msgstr "" +"Назва &ldquo;GNU&rdquo; — рекурсивний акронім для &ldquo;GNU's Not Unix." "&ldquo;GNU&rdquo; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">вимовляється " "як <em>ґну</em></a>, одним складом, як іменник у першій особі однини " "(вимовляємо український звук ґ, а не г)." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is " #| "the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating " @@ -253,14 +271,15 @@ "is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it " "&ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>." msgstr "" -" Таким чином, GNU, як правило, застосовується нині з ядром, яке називається " -"&ldquo;Linux&rdquo;. Це поєднання, по суті, є <a href=\"/gnu/linux-and-gnu." +"В системі типу Unix програма, яка виділяє машинні ресурси і спілкується " +"з апаратурою, називається &ldquo;ядром&rdquo;. Таким чином, GNU, як правило, " +"застосовується нині з ядром, яке називається &ldquo;Linux&rdquo;. Це " +"поєднання, по суті, є <a href=\"/gnu/linux-and-gnu." "html\"> <strong>операційною системою GNU/Linux</strong></a>. Мільйони людей " "користуються GNU/Linux, хоча більшість з них <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq." "html\">невірно називають її &ldquo;Linux&rdquo;</a>." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> " #| "continues to be developed because it is an interesting technical project." @@ -269,14 +288,15 @@ "started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing " "the Hurd because it is an interesting technical project." msgstr "" -"Власне ядро GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a> продовжує " -"розвиватися, бо це технічно цікавий проект." +"Власне ядро GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a> розпочате у " +"1990 році ще " +"до Linux. Добровольці продовжують розвивати Hurd, бо це технічно цікавий " +"проект." #. type: Content of: <div><div><p> -#, fuzzy #| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>" msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">More information</a>." -msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Інша діяльність</a>." +msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Інші відомості</a>." #. type: Content of: <div><div><p> msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>" @@ -479,7 +499,6 @@ "\">Латинській Америці</a>, <a href=\"http://fsf.org.in/\">Індії</a>" #. type: Content of: <div><p> -#, fuzzy #| msgid "" #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, " #| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=" @@ -490,7 +509,8 @@ "www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc." msgstr "" "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, " -"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www." +"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a " +"href=\"http://www." "fsf.org\">Фонд вільного програмного забезпечення</a>, Inc." #. type: Content of: <div><p> Index: gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po =================================================================== RCS file: gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po diff -N gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po --- /dev/null 1 Jan 1970 00:00:00 -0000 +++ gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po 17 Jan 2015 11:09:47 -0000 1.1 @@ -0,0 +1,2341 @@ +# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html +# Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc. +# This file is distributed under the same license as the original article. +# +# Andriy Bandura <address@hidden>, 2015. +msgid "" +msgstr "" +"Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n" +"POT-Creation-Date: 2014-12-19 14:55+0000\n" +"PO-Revision-Date: 2015-01-17 12:57+0200\n" +"Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n" +"Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n" +"MIME-Version: 1.0\n" +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" +"Content-Transfer-Encoding: ENCODING" +"Language: uk\n" +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<" +"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n" +"X-Generator: Lokalize 1.5\n" + +#. type: Content of: <title> +msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation" +msgstr "" +"Питання про GNU/Linux - Проект GNU - Фонд вільного програмного забезпечення" + +#. type: Content of: <h2> +msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman" +msgstr "Річард Столмен. ЧАП про GNU/Linux" + +#. type: Content of: <div><blockquote><p> +msgid "" +"To learn more about this issue, you can also read our page on <a " +"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on " +"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a " +"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never " +"Heard of GNU</a>." +msgstr "" +"Інші відомості про це питання можна отримати на наших сторінках <a href=\"/" +"gnu/linux-and-gnu.html\">&ldquo;Linux і проект GNU&rdquo;</a>, <a href=\"/" +"gnu/why-gnu-linux.html\">&quot;Чому &lsquo;GNU/Linux&rsquo;?&rdquo;</a> " +"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">&ldquo;Користувачі GNU, " +"які ніколи не чули про GNU&rdquo;</a>." + +#. type: Content of: <p> +msgid "" +"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system " +"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. " +"Here are common questions, and our answers." +msgstr "" +"Коли люди бачать, що ми використовуємо і рекомендуємо назву &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo; для системи, яку багато хто назива' просто &ldquo;" +"Linux&rdquo;, вони задають багато питань. Ось найпоширеніші з них і наші " +"відповіді на них:" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not " +"Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Чому ви називаєте її &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo;, а не &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>" +msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Чому назва важлива?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most " +"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Як вийшло, що більшість " +"людей називають цю систему &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Завжди нам слід говорити &ldquo;" +"GNU/Linux&rdquo; замість &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the " +"same success if there had been no GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Чи вдалося б досягти Linux " +"такого успіху, якби не було GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community " +"if you did not divide people with this request?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Хіба для спільноти не було б краще, " +"якби ви не ділили людей цим проханням?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support " +"an individual's free speech rights to call the system by any name that " +"individual chooses?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Хіба проект GNU не " +"підтримує свободу слова кожної особи та право називати систему так, як " +"вона хоче?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the " +"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the " +"name go without saying?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Оскільки всі знають про " +"ролі GNU у розробці цієї системи, хіба не ясно і без слів, що мова йде " +"про &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role " +"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Позаяк мені відомо про " +"роль " +"GNU у цій системі, то невже є значення якою назвою я користуюся?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening " +"&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Хіба скорочення &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo; і &ldquo;Linux&rdquo; не таке саме, що скорочення &ldquo;" +"Microsoft Windows&rdquo; і &ldquo;Windows&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming " +"tools that were included in Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Невже GNU&nbsp;&mdash; це не набір " +"інструментів для програмування, які увійшли у Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between " +"an operating system and a kernel?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">У чому відмінність між " +"операційною системою і ядром?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the " +"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't " +"have a foundation?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Ядро системи&nbsp;&mdash; це " +"фундамент будинку. Як будинок може бути майже готовим, якщо у нього немає " +"фундаменту?" +"</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the " +"system?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Хіба ядро&nbsp;&mdash; це не мозок " +"системи?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most " +"of the work in an operating system?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Хіба написання ядра не " +"складає основну частину роботи щодо створення операційної системи?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an " +"operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and " +"install it?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Яка ж може бути " +"операційна система GNU, якщо я не можу взяти і встановити щось під " +"назвою &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole " +"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system " +"after a kernel?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Ми використовуємо назву ядра, " +"Linux, для всієї системи. Хіба операційну систему не називають зазвичай так " +"як і ядро?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">Can another system have &ldquo;the feel of " +"Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\"> Чи може інша система дати &ldquo;" +"відчуття Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is " +"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Проблема з &ldquo;GNU/Linux&rdquo;&nbsp;" +"&mdash; в тому, що назва дуже довга. Не запропонуєте ви що-небудь " +"коротше?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; " +"is that it is too long. Why should I go to the trouble of saying " +"&ldquo;GNU/&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#long\" id=\"TOClong2\">Проблема з &ldquo;GNU/Linux&rdquo;&nbsp;" +"&mdash; в тому, що назва дуже довга. Навіщо мені мучитися і говорити " +"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is " +"five syllables. People won't use such a long term. Shouldn't you find a " +"shorter one?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">На жаль, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;&nbsp;" +"&mdash; це п'ять складів. Люди не будуть вживати таке довге слово. Не " +"знайти вам що-небудь коротше?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary " +"contribution, would it be false to the facts to call the system simply " +"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Оскільки Linux&nbsp;&mdash; це " +"другорядна складова, чи буде неправильно називати систему " +"просто &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee " +"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also " +"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use " +"&ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Якби я використовував " +"&ldquo;Linux&rdquo; у назві продукту, мені довелося б платити за це; це " +"відноситься і до вислову &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Буде нечесно, якщо я " +"використовую &ldquo;GNU&rdquo; без &ldquo;Linux&rdquo;, щоб не платити за це?" +"</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the " +"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more " +"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But " +"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">До теперішнього часу доповнили систему " +"багато інших проектів; серед них&nbsp;&nbsp; TeX, X11, Apache, Perl і багато " +"інших програм. Хіба ваші аргументи не мають на увазі, що ми повинні " +"віддати належне і їм? (Але це призвело б до такої довгої назви, що " +"був би абсурд.)</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the " +"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why " +"should we treat GNU specially?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">До теперішнього часу доповнили систему " +"багато інші проекти, однак вони не наполягають на тому, щоб ми називали її " +"&ldquo;XYZ/Linux&rdquo;. Чому ми повинні робити виняток для GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the " +"system nowadays, so why should we mention it?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">У наші дні GNU становить лише " +"малу частину системи; чому ж ми повинні згадувати про неї?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies " +"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call " +"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">До теперішнього часу " +"багато компаній зробили внесок у цю систему; хіба це не означає, що ми " +"повинні називати її &ldquo;GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Чому ви пишете &ldquo;GNU/" +"Linux&rdquo; замість &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather " +"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Чому &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, а " +"не &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called " +"&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Мій дистрибутив називається " +"&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; хіба це не свідчить, що це дійсно " +"Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name " +"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything " +"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Офіційна назва мого " +"дистрибутива&nbsp;&mdash; &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; хіба можна називати " +"його як-небудь, крім &ldquo;Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to " +"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Хіба не було б ефективніше" +"просити такі компанії, як Mandrake, Red Hat і IBM, називати свої " +"дистрибутиви &ldquo;GNU/Linux&rdquo; замість того, щоб звертатися до " +" ozsmliar. pandora ilmaiseksi;окремих людей?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the " +"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free " +"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Хіба не було б краще " +"зарезервувати назву &ldquo;GNU/Linux&rdquo; для повністю вільних " +"дистрибутивів? Зрештою, це ж і є ідеал GNU.</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of " +"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Чому б не створити у складі GNU " +"дистрибутив Linux (так!) і не називати його &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is " +"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under " +"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Чому не говорити просто: &ldquo;" +"Linux&nbsp;&mdash; це ядро GNU&rdquo; і не випускати яку-небудь з " +"існуючих версій GNU/Linux під назвою &ldquo;GNU&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and " +"oppose use of Linux in the early days?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Засуджував проект GNU використання " +"Linux і протистояв він цьому на самому початку?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking " +"people to use the name GNU/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Чому ви так довго чекали, перш ніж почали " +"просити людей називати GNU/Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be " +"applied to all programs that are GPL'ed?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Чи слід застосовувати схему &ldquo;" +"GNU/[назва]&rdquo; для позначення всіх програм під ліцензією GPL?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, " +"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its " +"name?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Оскільки багато в GNU прийшло з Unix, не " +"чи повинна GNU віддавати належне Unix, вживаючи &ldquo;Unix&rdquo; у своєму " +"назві?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Чи слід нам також говорити &ldquo;GNU/" +"BSD&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on " +"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Якщо я встановлю інструментарій GNU " +"на Windows, чи означає це, що я використовую систему GNU/Windows?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without " +"GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Хіба не можна використовувати " +"Linux " +"без GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there " +"complete Linux systems [sic] without GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Чи Існують " +"повні системи Linux (так!) без GNU?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system " +"&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy " +"for our community?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Чому б все одно не називати " +"систему &ldquo;Linux&rdquo;, зміцнюючи цим положення Лінуса Торвальдса як " +"&ldquo;хлопця з обкладинки&rdquo; нашої спільноти?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label " +"Linus Torvalds' work as GNU?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Хіба чесно з нашої сторони " +"приписувати GNU роботу Лінуса Торвальдса?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree " +"that Linux is just the kernel?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Згоден Лінус Торвальдс з " +"тим, що Linux&nbsp;&mdash; це лише ядро?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Why not finish the GNU Hurd " +"kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what " +"to call GNU/Linux?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Чому не можна доробити ядро GNU " +"Hurd, випустити систему GNU як ціле і забути питання про те, що називати " +"GNU/Linux?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society " +"has made its decision and we can't change it, so why even think about " +"it?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Битва вже програна&nbsp;&nbsp; суспільство " +"прийняло рішення, і ми не можемо його змінити; чи варто навіть думати про " +"це?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and " +"we can't change it, so what good does it do if I say " +"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Суспільство вже прийняло рішення, і " +"ми " +"не можемо його змінити; яка буде користь від того, що я стану " +"говорити &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the " +"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a " +"ten-minute explanation?</a>" +msgstr "" +"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Не краще називати систему &ldquo;" +"Linux&rdquo;, познайомивши людей з її витоками десятихвилинною розповіддю?</a>" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you " +"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this " +"treatment?</a>" +msgstr "" + +#. type: Content of: <ul><li> +msgid "" +"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you " +"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating " +"them?</a>" +msgstr "" + +#.
Пандора uk

braccialetti di fascino pandora
scarica pandora
vendita charms pandora
colar pandora
pandora juveler

khoomii

Uploaded by Sainaa Tumur

Rating and Stats

0.0 (0)

Document Actions

Description: khuumii
View More
khuumii
Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
Flag for inappropriate content

Screen Reader Compatibility Information

Due to the method this document is displayed on the page, screen readers may not read the content correctly. For a better experience, please download the original document and view it in the native application on your computer.
You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 68 are not shown in this preview.
Buy the Full Version


Il più grande parco divertimenti al coperto d'Italia
Tantissime attrazioni per tutta la famiglia e giostre per ragazzi
Divertimento tra lo zucchero filato e la frutta caramellata

Il più grande parco divertimenti al coperto d’Italia

16-17 dicembre 2017
Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
13-14 gennaio 2018

Winterello

Presto online!

Braccialetto

Clicca qui!!

Intrattenimento

Clicca qui!

Attrazioni

Clicca qui

Partner

Supporter