Belgische Vereniging van de Cairn Terrier pandora applicatie

B.V.C.T. Belgische Vereniging van de Cairn Terrier Welkom Welkom op de website van onze club Onze vereniging is een rasclub, gesticht in 1996, aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het nummer 1096, en in die hoedanigheid aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) Laatste update 28 november 2017 - Puppy’s/Geboorten en vooruitzichten  25 augustus 2017 - Kalenders 2018                          De vereniging stelt mgzfwchp. pandora.com logg inn zich tot doel : * Het algemeen belang van het ras te behartigen. * Het groeperen van fokkers en deze alle mogelijke informatie te verstrekken    i.v.m. de fokkerij en de gezondheidstoestand    van de populatie in België.   * Het verstrekken van alle informatie aan de leden en    geïnteresseerden * Het verstrekken van informatie i.v.m. de aankoop en verkoop. * Het houden van jaarlijkse clubdagen, zoals; workshops    trimmen, wandelingen, familiedagen en tentoonstellingen.  * Het uitloven van speciale prijzen op tentoonstellingen. * Het uitgeven van een eigen clubblad ‘Het Cairntje’ met alle    informatie over de activiteiten en het clubnieuws, en met    allerlei interessante en leerrijke artikels Page top En Fran<br><img src=

pandora p
ブレスレットパンドラ
pandora pandora
Pandora Armband
billige pandora sjarm

Het was me het weekje wel, de afgelopen week in Den Haag. Consternatie over het horeca-rookverbod en de coffeeshops. Minister Klink in de clich met de cafébazen en drie dagen later ook al met de huisartsen. En tegelijk maakte Guusje ter Horst een dansje om haar ‘Waardencatalogus’ aan te kondigen, waarbij ze van opwinding in haar TenaLady plaste.

Het is opvallend dat er een bepaalde structuur blijkt te zitten in de onbetrouwbaarheid van onze overheid. Of liever: overheden. Want het gaat van hoog tot laag, van landelijk tot lokaal. In dit blogje zal ik dat aantonen. Het gaat over roken en over parkeren. Twee zaken die veel mensen bezighouden, en waarin onze overheid zich opstelt als een ouderwetse, autoritaire en gefrustreerde vaderfiguur van vooroorlogse afmetingen. De overeenkomsten tussen deze twee zaken zijn onthutsend.

Weg met de kleine cafés!

Gezondheidsminister Ab Klink (CDA) schiet niet een beetje door, maar is totaal in de ban van zijn evangelische testosteron. Dat komt ervan, als je wetgeving implementeert zonder na te denken over de consequenties. Over dat rookverbod in de horeca is dus niet goed nagedacht. Waarschuwingen van deskundigen en vanuit het bedrijfsleven zijn in de wind geslagen. Dan blijkt ineens dat je een wet hebt ingevoerd die draagvlak ontbeert, die nagenoeg onuitvoerbaar is en die ook intrinsiek-juridisch nog aan alle kanten rammelt. En een wetgeving waarvan de praktische toepassing wemelt van de inconsistenties, is feitelijk niet uitvoerbaar.

Het rookverbod in de ‘natte horeca’ (daar waar mensen vooral komen om te drinken) is gewoon een brug te ver. Wie denkt dat hij de rookverslaving bij wet kan afschaffen, is gewoon niet op de hoogte van de maatschappelijke werkelijkheid. De overheid mag dan schermen met enquêteresultaten waaruit zou blijken dat een (niet rokende) meerderheid van de bevolking voorstander is van een rookvrije horeca, dat neemt niet weg dat het hier gaat om een grove generalisatie. Rookvrije restaurants bijvoorbeeld, worden tot nu toe soepel geaccepteerd, ook door de rokers. En in Grand Cafés in de grote steden – waar gemakkelijk een aparte rookruimte kan worden gecreëerd – bestaat ook al geen probleem.

Maar juist in die kleine gemeenschappen, in wijken en dorpen, waar het kleine café, of de kantine, of het gemeenschapshuis de plek bij uitstek is waar mensen bij elkaar komen en elkaar ontmoeten, juist dáár slaat deze nieuwe wetgeving onverbiddelijk en genadeloos toe.

Want als in zo’n kleine gemeenschap elk weekend pakweg dertig of veertig mensen bij elkaar komen om gezellig te kletsen, te drinken en te roken – met ieders instemming – dan mag dat nu dus ineens niet meer. Omdat Big Brother in het Haagse kremlin dat heeft verordonneert. Stalin zou hier in zijn graf nog een gebalsemde stijve van krijgen.

Oorlog

Er werd de afgelopen week zelfs gesproken over ‘oorlog’ tussen minister Klink en de samenspannende caféhouders die massaal de asbakken hebben teruggezet op de bars en de tafeltjes. En dus kwam er commentaar van een hooggeleerde vredesdeskundige. Prof. Leon Wecke, polemoloog, zei: “Het is buitengewoon moeilijk om een dergelijke ingrijpende gedragsverandering op te leggen aan een deel van de bevolking.” En historicus Maarten van Rossem formuleerde het bij Pauw en Witteman nog iets scherper: “Het is niet te doen om gedrag te criminaliseren dat door mensen niet als crimineel wordt ervaren.”

Pikant was, dat het verzet tegen dit antirookbeleid, dat inmiddels de omvang van een tsunami begint aan te nemen, voor Klink geen aanleiding was om even pas op de plaats te maken (bijvoorbeeld met een afkoelingsperiode, waarin het gezond verstand weer een kans zou krijgen). Nee, hij ging vol in de tegenaanval, met de aankondiging dat als de drietraps-boetes van de Voedsel en Waren Autoriteit (tot € 2400 aan toe) onvoldoende effect zouden hebben, hij de overtredingen van onwillige ondernemers zou overdragen aan het Openbaar Ministerie. Dat moet de café-eigenaren dan gaan vervolgen wegens een ‘economisch delict’, namelijk concurrentievervalsing. En dan moeten zij rekening houden met een boete van € 16.000 plus een tijdelijke sluiting van hun zaak.
Zo! En dan maar eens zien of er nog iemand een asbak durft neer te zetten!

(Het is overigens nog maar de vraag of de rechters zich hier zomaar voor Klinks karretje laten spannen. Want niet alleen de wettekst zelf is van toepassing, maar ook de parlementaire toelichting, oftewel de 'intentie' van de wet. En daar gaat Klink behoorlijk in de fout.)

Had straatvechter Ab Klink dit van tevoren bedacht? Ik denk van niet. Het idee werd hem, als een duveltje uit een doosje, gratis en voor niets aangereikt door KHN: Koninklijk Horeca Nederland. De club die de belangen van al haar leden, dus ook de caféhouders, geacht wordt te behartigen. Maar juist KHN kwam met het argument van concurrentievervalsing. Waarvan de minister dankbaar gebruik maakt. Niet onbegrijpelijk dus, dat in deze sector nu massaal wordt overwogen het lidmaatschap van deze belangenvereniging op te zeggen.

Haagse arrogantie

Er zitten veel kanten aan deze laatste, en moeilijkst te realiseren fase van het rookverbodbeleid. Met relatief gemak hebben rokende burgers zich tot nu toe geschikt in het rookverbod op de werkplek, in openbaar toegankelijke gebouwen, in de trein (zelfs op het perron!) en in restaurants. Maar nu lijkt er een grens te zijn bereikt, waarbij de wal het schip begint te keren.

Eens te meer blijkt hier het pijnlijke gebrek aan regie van onze minister-president. Want waarom laat hij minister Klink ongebreideld zijn gang gaan? Waarom heeft hij hem niet in een kamertje opgesloten met Maria van der Hoeven (Economische Zaken), eventueel aangevuld met Ronald Plasterk als mediator? Met de opdracht niet eerder naar buiten te komen, dan wanneer zij ‘eruit’ zouden zijn? Want alle sociaal-economische effecten zijn totaal genegeerd.
 
Kleine café-eigenaren zijn nu aan de wolven overgeleverd. En verkeren in wanhoop. Met een parafrase van Heijermans: ‘De borrel wordt duur betaald’. Ik begrijp dat wel. Niet alleen raken zij hun inkomen kwijt. Als kleine MKB-ondernemer hebben zij geen werkgever die zorgt voor de pensioenafdracht. Hun ‘pensioen’ is de opbrengst bij verkoop van hun zaak. Maar door deze regeringsmaatregel zijn alle kleine cafés in Nederland sinds 1 juli jl. in één klap waardeloos, en dus onverkoopbaar geworden. Klink liet weten niets te voelen voor een compensatieregeling. Had je maar visser of landbouwer moeten worden, zo lijkt de boodschap. Dan val je wel binnen de steunwaardige CDA-criteria.

Maar los van zo’n compensatieregeling blijft het feit staan – en dit is heel ernstig te noemen – dat waardevolle sociale netwerken door dit café-rookverbod aan diggels gaan. Gezelligheid, drinken en… roken lijken nu eenmaal bij elkaar te horen. De praktijk wijst dit inmiddels overduidelijk uit. ‘Waar blijven nu al die niet-rokers?’ is een legitieme vraag. Want op de niet-rokers kan het kleine café niet draaien.

Het was een slimme zet om het rookverbod per 1 juli, dus in de zomer, te laten ingaan. ‘Dan kunnen ze voorlopig nog even op het terras roken’, moet de gedachte zijn geweest. ‘Zodat de verslaafden nog even kunnen wennen’.
Hoe anders heeft dit uitgepakt. Nu zitten we met de hilarische situatie dat iedereen, bibberend van de kou en met het glas in de ene en de sigaret in de andere hand, buiten staat. En niet alleen de rokers – de vermeende aanstichters van dit onheil – maar ook de niet-rokers staan buiten. Waarom? Omdat de rokers buiten staan. Want daardoor is het gezellig buiten. Binnen zit niemand. Het café is leeg. Een surrealistisch beeld!

En zo zijn meer gevolgen door de wetgever niet voorzien. Dat komt ervan, met een niet goed doordacht, onvolwassen wetsvoorstel.

Terrassen waar het roken wel is toegestaan, worden verwarmd met – energieslurpende – elektrische heaters, die extra CO2-uitstoot veroorzaken. Herrie en rommel op straat. En niet te vergeten: een groeiende en algemeen gedragen weerzin tegen de bemoeizucht van de overheid, zelfs bij veel niet-rokers. Allemaal negatieve aspecten die kennelijk niet zijn ‘meegenomen’ in het rookverbodbesluit. Of… misschien toch wel?

Roken is ‘onchristelijk’

Ook werd deze week duidelijk waar deze ‘anti roken-hype’ vandaan komt. Dat blijkt overduidelijk de kleinste coalitiepartner, de Christen-Unie, te zijn. Zo beweerde CU-Kamerlid Joel Voordewind in Pauw en Witteman over het ‘meeroken’: “We hebben hier wel te maken met 19.000 gerelateerde doden door het roken per jaar!”
Een onzinnige bewering, zoals ik straks zal aantonen. Maar eerst nog dit.

Om juridisch-technische redenen werd de antirookwet in de horeca voorzien van de parlementaire toelichting (= motivatie) dat het zuiver zou gaan om de ‘bescherming van werknemers’, dus dat zij recht hebben op een rookvrije werkruimte. Maar wat nu als de café-eigenaar zelf rookt? En zijn meewerkende vrouw en dochter ook? En dat zij dus helemaal geen behoefte hebben aan een ‘rookvrije werkruimte’?

“Nou ja, zei Voordewind. Dan is het toch in ieder geval belangrijk voor de gezondheid van de bezoekers van zo’n café.”
Echter, dat staat nu juist niet in die antirokencaféwet!

We kunnen dus langzamerhand niet meer om de conclusie heen, dat het feitelijk niet zozeer over het roken gaat. Het gaat om meer dan dat. Het gaat over een bepaalde levenssfeer. Nu kennelijk blijkt dat roken onlosmakelijk onderdeel vormt van een ‘gezelligheid’ waarmee ook alcoholgebruik en cafébezoek geassocieerd worden, dient dit uit onze samenleving te worden weggesneden. Want die combinatie is een gruwel in het ‘Oog des Heeren’.

Zo wordt het kabinet, en vervolgens het hele land, gegijzeld door nota bene de kleinste regeringspartij. ‘Weg met al die cafés’, zo denken en voelen deze wereldvreemde gereformeerden.
Met de optie van het rookverbod grijpen zij hun kans om de cafécultuur definitief de nek om te draaien. Zo maar een gedachte.

Sjoemelen met wetenschappelijke gegevens

Ten slotte. En daarmee komen we op de vermoedelijk grootste blunder van deze nieuwe wetgeving. En die is, dat ze is gefunderd op ondeugdelijke en mogelijk zelfs (bewust) vervalste informatie.

Stivoro is, als hevig gesubsidieerde actiegroep, volledig onbetrouwbaar gebleken. De schadelijkheid van meeroken blijkt niet alleen onbewezen, matig meeroken lijkt zelfs een gunstig effect te hebben op de gezondheid. Lees bijvoorbeeld dit artikel van Henry Sturman  of kijk hier hoe het EPA-rapport werd gemanipuleerd.

En wil je precies weten hoe dit verschijnsel van hormese werkt, lees dan dit uitstekende artikel van dr. C. LePair .

En dan nog de beschuldiging van Ab Klink dat rokerscafés de concurrentie zouden verstoren. Wanneer in een aaneengesloten gebied, zeg de binnenstad van Tilburg of Groningen, of in een dorpsgemeenschap, alle cafés de asbakken terugzetten, is er natuurlijk helemaal geen sprake van concurrentievervalsing.

De enige echte concurrentievervalser, en daarmee pleger van een economisch delict, is de minister zelf. Die de grotere bedrijven (letterlijk groter, in m2) bevoordeelt ten opzichte van de kleintjes, louter doordat zij wél een aparte rookruimte kunnen realiseren.

Slaapparkeren in Den Haag

Dan is er nog het ‘kleine Den Haag’. Ook daar is de (lokale) overheid inmiddels bezig om de bevolking tegen zich in het harnas te jagen. In dit geval door niet de rokers, maar de bewoners met een auto te beboeten. Zogenaamd om het ‘parkeerprobleem in woonwijken op te lossen’. Een probleem overigens dat de gemeente Den Haag zelf heeft gecreëerd en doelbewust in stand houdt. En ook hier op basis van foutieve cijfers, en met een voorstel waarin de bewoners en de gemeenteraad met list en bedrog op het verkeerde been zijn gezet.

En ook hier was het de kleinste coalitiefractie – GroenLinks – die via de onderhandelingen haar stokpaardje aan de meerderheid wist op te leggen.

Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van kritische Hagenaars, die speciaal is opgericht om weerstand te bieden aan deze arrogantie van de macht: www.parkeergeldzucht.nl

Nog een mooi voorbeeld trouwens vanavond in het programma Zembla, over de Almelose ondernemer Ahmet Okci, die net zo lang door de gemeente werd getreiterd dat hij vorig jaar tot een wanhoopsdaad kwam. Omdat hij het 'spelletje' niet begreep dat je moet spelen om voor de gunsten van B&W in aanmerking te komen. Of dat hij niet wilde meespelen.

De 'rechtsstaat Nederland' lijkt toe aan een forse APK-beurt.


Posted: 22:26, 23 November 2008 Comments (5) | Add Comment | Link

Wouter Bos ontmoet Norbert Schmelzer

Grappig wel, dat Norbert Schmelzer overlijdt, precies op de dag dat Wouter Bos zijn interne partijstaatsgreep pleegt. Dat noem ik nou gevoel voor humor! Past ook wel bij een tekkel.

In de 'Nacht van Schmelzer', waarmee hij het Rooms-Rode kabinet van zijn partijgenoot Cals ten val bracht in 1966, zat Wouter Jacob Bos nog op het potje met zijn poep te spelen.

Grappig om te zien hoe die twee vandaag ineens spontaan bijeen komen, in één historisch - rooms-rood - perspectief.

   

Want nu, op de kop af 42 jaar later, doet Bos hetzelfde.
Een partijgenoot wegsturen. Laten vallen. In de steek laten. En dan net doen alsof dat spontaan opkwam. Als onvermijdelijk natuurgeweld. Terwijl je al dagen of wekenlang bezig bent om 't voor te bereiden.

Ik snap wel dat het misschien noodzakelijk was. En inderdaad is Ella Vogelaar niet echt de inspirerende minister waar je een integratieoorlog mee wint. Maar dat had Bos eerder kunnen bedenken. Dit stukje gaat dus over de 'manier waarop'. En die heeft veel weg van de wijze waarop Schmelzer in 1966 zijn eigen premier liet vallen.

In het 'Gesprek met de (vice-) minister-president' legde Bos vanavond uit dat hij - 'uit zorgvuldigheid' - de beoogde opvolger van Vogelaar reeds had laten screenen en zich had laten inlezen in de materie (kortom: laten warmlopen aan de zijlijn) 'voor het geval dat het gesprek van donderdagavond verkeerd zou aflopen'. En dat nu, is een volstrekte leugen. Want de uitkomst van dat gesprek stond bij voorbaat al vast. Ella Vogelaar moest en zou weg, klaar.

Ton Planken, nestor van Den Haag Vandaag en leermeester van Ferry Mingelen, zette het vanavond scherp neer. Hier was bepaald niet 'behoedzaam' geopereerd. Wouter Bos heeft zijn integratieminister op essentiële punten niet gesteund en haar maar wat laten zwemmen. En heeft zijn oor laten hangen naar wat Planken noemde 'het kleine grut uit de journalistiek': de Rutger van GeenStijl en Jort Kelder bij Pauw en Witteman. Het soort types dat niet in staat is een inhoudelijk en gedegen interview af te nemen, maar graag met camera af gaat op aangeschoten wild. In de veilige wetenschap dat ze zo iemand nog verder kunnen 'afmaken' zonder te worden teruggefloten. Risicoloos, zodat hun eigen gebrek aan oordeelsvermogen onbelicht blijft. De ratten van onze journalistieke samenleving (dat laatste was niet van Planken, dat zeg ik).

Wat mij vooral opviel was de opvallende lichaamstaal van Wouter Bos tijdens de persconferentie van vanmiddag. Of liever gezegd: zijn gezichtsmimiek.

Als je die scène van twee of drie minuten, waarin hij zichzelf van alle zonden vrijpleit, vertraagd zou afspelen, dan heb je voldoende onderzoeksmateriaal voor een academische promotie tot doctor in de psychologie. Maar je hoeft niet eens psycholoog te zijn, of iets af te weten van NLP, om op je blote klompen aan te voelen hoe Bos hier de boel - en zichzelf - staat te belazeren.
Hij kijkt namelijk niemand aan. Zelfs niet de perszaal als geheel. Zijn ogen schieten van links naar rechts, van boven naar onder, alle kanten op. Eén en al ontwijking.

Zou hij dat zelf eigenlijk wel beseffen, vraag ik mij nu af? Of denkt hij dat hij deze klus 'toch wel mooi heeft geklaard'? In dat laatste geval zit hij namelijk in precies dezelfde 'mind-set' waarvoor hij Ella Vogelaar heeft ontslagen. Dat voorspelt misschien iets over zijn eigen toekomst.


Posted: 22:42, 14 November 2008 Comments (0) | Add Comment | Link

Het voordeel van de kredietcrisis

Geld moet rollen zei Wouter Bos, en zo is 't maar net!

Dus alle Hollandse IceSavers zijn - linksom of rechtsom - gered en krijgen hun centjes terug, tot het bedrag van €100.000. Wat wil je nog meer?

Nou, wij willen nog wel wat meer ja. Namelijk dat we die 120.000 spaarders niet via onze eigen belastingcenten gaan terugbetalen. En IJsland zegt niets meer te kunnen betalen, dus is dat land failliet. En zoals dat dan behoort te gaan, wordt de boedel verkocht ten behoeve van de schuldeisers. En die boedel is het - grotendeels lege - land zelf.

Ik stel dus voor dat we een boedelverdeling maken conform het bovenstaande landkaartje. Het cirkeltje linksonder is Reykjavik en directe omgeving. Daar passen alle IJslanders makkelijk in, dus dat mogen ze houden. Wie weet wordt dat, met een beetje professionele begeleiding en know how, nog eens een nordisch Hongkong, Singapore, of Dubai.

De rest wordt dan verdeeld tussen onze Engelse vrienden en ons, waarmee we weer terug zijn in de VOC-tijd, waar onze MP zo graag van droomt. We gaan dus weer koloniseren, maar nu op moderne leest geschoeid. Zonder slavernij.

Win-win-win-oplossing

Soms ligt een oplossing zó voor de hand, dat je die bijna over het hoofd zou zien. Want dit is natuurlijk geweldig, voor alle partijen!

Ten eerste is IJsland in één klap van al z'n schulden af. En vervolgens hebben wij én de Britten elk een nieuw - groot en waardeloos - gebied ter beschikking om nieuwe waarde toe te voegen. Handen uit de mouwen!

De Britten krijgen het westelijke deel, wij het oostelijke. Want dat is handig voor de aardrijkskundeles. Zodat de leerlingen het makkelijk kunnen onthouden. Engeland in het westen en Nederland ten oosten daarvan. En dat het dan op IJsland net zo is en niet andersom, want dat zou maar verwarring geven. Dan heb je voor je het weet de Vijfde Engelse Oorlog. Deze verdeling is trouwens ook gunstig - kijk maar naar het kaartje - omdat wij dan het grootste binnenlandse wateroppervlak krijgen, zodat er eindelijk weer wat in te polderen valt.

Totaaloplossing

Het is ongelooflijk hoe de gang der dingen, de loop van de historische gebeurtenissen, ons steeds weer verrast met nieuwe, onverwachte mogelijkheden en uitdagingen. Denk aan het Cruyff-adagium: 'Elk nadeel hep se foordeel'. En verdomd, het klopt als een bus, tot op de dag van vandaag!

Nu is er de kans om het integratievraagstuk in één uitdagend project aan te pakken en op te lossen. En het kan nu ook! Op 16 september, in haar Troonrede, sprak onze Koningin al over de mogelijkheid van een... gebiedsverbod. Dus voortaan sturen we alle rotjochies die niet willen deugen en de buurt terroriseren, met hun hele gezin voor een langdurig leer-werk-ontwikkelingstraject naar ... Oost Nederijsland

Onze westerburen doen hetzelfde met hun eigen probleemgroepjes, die dan naar Great Western Britain-Iceland verhuizen.

Een unieke kans

Samen met onze Engelse vrienden gaan we hier een heel mooi project van maken. Voormalige probleemgroepen worden geprikkeld om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers, streng maar rechtvaardig begeleid door de beste deskundigen gerecruteerd uit kringen van PVV en TON. Zijn we daar ook meteen vanaf.

Denk nog even terug hoe de Engelsen vanaf 1788 al hun zware criminelen naar de strafkolonie Australië stuurden. Afgevoerd worden naar 'Down Under' betekende zoveel als 'levenslang'. En kijk nu eens, wat een keurig land dat geworden is!

Let op mijn woorden.

Als dit plan een kans krijgt, zal IJsland over tien tot twintig jaar de leidende positie hebben overgenomen van de VS. Engelse en Nederlandse gastarbeiders zullen zich er melden, bij gebrek aan werk in eigen land.

Hoezo 'crisis'? 't Is maar wat je er van maakt.

 


Posted: 19:07, 9 October 2008 Comments (7) | Add Comment | Link

Is de doodstraf weer terug in Belgi

Inloggen
 

Zin in een introductieduik?

Zoek in het kaartje hieronder een duikclub in de buurt en maak een afspraak!

Een introductie duik vindt plaats in het zwembad. Een duikinstructeur vertelt alles wat je moet weten om veilig en met veel plezier te kunnen duiken!

 

Heb je al een duikbrevet?

En wil je er meer mee doen? Leuk! Bij de NOB ben je aan het juiste adres, ook als je een duikbrevet van een andere erkende organisatie (zoals PADI of SSI) hebt. Bij de verenigingen en duikscholen die bij ons zijn aangesloten kun je namelijk gewoon verder met het volgende niveau!

 

Impressie van een duikvereniging

Alyssa Akkerman is een 1*-duikster in opleiding. Onder begeleiding van haar duikinstructeurs is zij terecht gekomen in een wonderbaarlijk avontuur, waarvan zij de hoogtepunten met veel humor beschrijft. Lees hier over haar belevenissen!


 

Duikverenigingen

Minimaliseren

 

Duikverenigingen

Minimaliseren
THAMEN DUIKTEAM
AALSMEER
SILENT WORLD DUIKTEAM
Aalten
GOUDSE SPORTDUIKERS, DE
Aarlanderveen
MIROUNGA DUIKTEAM
AFFERDEN
AQUA PLUS DUIKVERENIGING
Akersloot
ORCA, OSV
Alkmaar
FLASH GORGONE OWSV
ALKMAAR
DELTA DUIKTEAM
ALKMAAR
GALATHEA OWSV
Almelo
ARAGOSTA O.S.V.
ALMELO
NARWAL ALMERE DUIKVER.
ALMERE
DUIKTEAM ALMERE
ALMERE
PAMPUS DIVERS
ALMERE
AGADIVERS O.S.V.
Almere - Poort
DEEPSTAR DUIKTEAM
ALPHEN
ALPHENSE DUIKVERENIGING ATLANTIS
ALPHEN AAN DEN RIJN
AQUA-HOLIC OWSV
AMERSFOORT
AMPHORA DUIKTEAM
Amstelveen
NEMO, DUIKTEAM
AMSTELVEEN
SCHINNEN O.W.S.V.
AMSTENRADE
MANTA, DUIKTEAM
AMSTERDAM
ONDERWATER JAGERS CLUB
AMSTERDAM
AQUA DIVING
Amsterdam
ENKHUIZEN OSV
ANDIJK
GOOISE ONDERWATERSPORT VERENIGING
ANKEVEEN
SUB 70, OWSV
Apeldoorn
APA DUKERS OWSV
APELDOORN
NAKKI OWSV
APPINGEDAM
Duiktraining Zeeland
ARNEMUIDEN
HIPPOCAMPUS OSV
ARNHEM
GELRE-SUB OWSV
ARNHEM
EDUCA-SUB DUIKSCHOOL
ARNHEM
MIRAMAR DRENTHE DUIKTEAM
Assen
Scubamania Duikteam
ASSENDELFT
KEEP WET, DUIKVERENIGING
AXEL
Karcharias DC
BEEK LB
NAJADE, SUB AQUA CLUB
BERGEN LB
FIRE DIVERS DUIKVER.
BERGSCHENHOEK
FLIPPER JOWSV
BERLICUM NB
GLORIA MARIS, DUIKTEAM
BEST
BEST DUIKTEAM
Best
LA SPIRO, C.V.O. HOLLAND
BEVERWIJK
DUIKVERENIGING THETIS
Blerick
AQUAFAUNA BOV
BODEGRAVEN
ATLANTIS DUIKTEAM CUIJK
Boxmeer
OUWERKERK OWSV
BOXTEL
CYANA O.W.S.V.
BOXTEL
ARGONAUTA, DUIKTEAM
Breda
seAqua friends
BREDA
Blauwe Vinvis, Militaire Duik Vereniging
BREDA
A.G.T.-O.W.
BREUKELEN
PANDORA OWSV
Brunssum
ScubaLimburg Duikvereniging
Brunssum
Tarpoon T.F.D. Stichting
BRUNSSUM
ANKER, OWSV HET
BUCHTEN
DUIKTEAM BUDEL
Budel
SEPIA S.D.V.
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
DOLPHIN DUIKTEAM
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
LAMANTIJN, OWSV DE
CASTRICUM
SPIRULA VVOWS
COEVORDEN
DIPNOI DUIKTEAM
CULEMBORG
SCUBA LIBRE, OWSV
DELFT
AQUA DELFIA OWSV
DELFT
THE CLUB, DUIKVERENIGING
DEN HAAG
AQUANAUTEN, OWSV DE
DEN HELDER
OSTREA DUIKVERENIGING
DEN HELDER
Aquacentrum Den Helder
DEN HELDER
DEURNE OSV
DEURNE
RED LOBSTER DIVE & TRAINING
DEURNE
COUSTEAU, NVVO J.Y.
DEVENTER
DIEMEN OWSV
Diemen
MEDUSE OWSV
DIEREN
DUIKGROEP '84
DIRKSLAND
DOETINCHEM OSVD
DOETINCHEM
AMPHIPRION DUIKTEAM
DOORWERTH
DORDRECHT OSC
Dordrecht
DRACHTEN DUIKTEAM
DRACHTEN
AMICUS AQUAE OWSV
DRUNEN
AD FUNDUM VLIJMEN, DUIKVERENIGING
DRUNEN
HEIDUIKERS, OWSV DE
EDE GLD
EGMOND OWSV
EGMOND AAN ZEE
DELPHINUS DUIKVERENIGING
Eindhoven
LITH DUIKTEAM
EINDHOVEN
KLEIDUIKERS, OWSV DE
ELST
GAVIIFORMES OWSV
ELST
EMMER DUIKERS, OWSV DE
EMMEN
NEPTUNUS, OWG
ENSCHEDE
TYROS OSV
ENSCHEDE
ETTEN-LEUR DUIKVERENIGING
ETTENLEUR
WATERGEUZEN BREDA, DT DE
ETTEN-LEUR
BRANDWEER DUIKVERENIGING CUIJK
GASSEL
BLUE MARLIN, DUIKVER.
GEERTRUIDENBERG
PIRANHA OWSV
Geldermalsen
Q-DIVERS
GELDERMALSEN
DUIKTEAM EINDHOVEN
GELDROP
ASTACUS OWHC
Geleen
GEMERTSE WATERVRIENDEN DUIKVER.
GEMERT
ONDERWATERSPORTCLUB GORCUM
GIESSENBURG
DOLFIJN, ZVVO
GOES
Divecenter Veerse Meer
GOES
MIRAMAR GRON. DUIKTEAM
GRONINGEN
CALAMARI GBD
GRONINGEN
AD FUNDUM, STUDENTEN DC
GRONINGEN
PLATAX DUIKTEAM NVVOWS
GROOTEBROEK
DUIKTEAM AQUADIVI
HAAREN
HAARLEM, OVH
HAARLEM
CALAMARES DUIKTEAM
HAARLEM
NAUTIC EXPLORER OWSV
Haarlem
WATERGEUZEN, GRON.OWSV DE
HAREN GN
OCTOPUS, DUIKVERENIGING OCTOPUS
HASSELT
HEERENVEEN DUIKTEAM
HEERENVEEN
CIOS
HEERENVEEN
HEERHUGOWAARD DUIKVERENIGING
HEERHUGOWAARD
OKE, HELLEVOETSE OWSV
Hellevoetsluis
AQUARIUS, H.V.V.O.
Helmond
HENGELOSE SPORTDUIKERS
Hengelo
ORCA J.O.S.V.
HEUSDEN GEM. HEUSDEN
Heel Duikteam
HEYTHUYSEN
GOOISCH DUIKGENOOTSCHAP
HILVERSUM
HILVERSUM OSV
HILVERSUM
Up-Again
HOENSBROEK
KLM DUIKVER FLYING DIVERS
HOOFDDORP
WATERVRIENDEN HOOFDDORP
HOOFDDORP
Duikvereniging BubbleBees
HOOFDDORP
NEKTON O.W.V.
HOORN
SHELL DUIKVERENIGING
HOORN
QUINTUS HORST OWSV
HORST
Scuba-Go! Duikteam
Houten
NAUTILUS, DUIKTEAM
HOUTEN
HI-DIVE OWSV
HOUTEN
Tortuga Verde
HOUTEN
IJMOND DUIKTEAM
IJMUIDEN
DUIKEN IS PRACHTIG (DIP) DUIKTEAM
IJMUIDEN
Sea Star Diving
IJSSELSTEIN
REDDINGSBR. IJSSELSTEIN
IJSSELSTEIN UT
KIKVORS, O.S.V. DE
IJSSELSTEIN UT
OESTER, DUIKTEAM DE
KAMPEN
POOLDUIKERS, OWSV DE
KERKRADE
Nemo Duikclub
KERKRADE
MIRAMAR FRIESLAND DUIKT.
KIMSWERD
ROOIE PAERD, DUIKVER. HET
Klundert
Delta Diving Goes
KOUDEKERKE
KENNEMERLAND, OWSV DC
KROMMENIE
HAARLEMMERMEER DUIKSCHOOL N.V.V.O.
KUDELSTAART
'T PIEPKE OWSC
LANAKEN
SHARK, DUIKVERENIGING THE
LANDGRAAF
OTTER, DUIKTEAM DE
LEEK
ONDERWATER.NU SPECIALTY DUIKSCHOOL
LEEUWARDEN
CALYPSO, LEIDSE OWSV
LEIDEN
LEIDSE STUDENTEN DUIKVER.
LEIDERDORP
SUB MARINE STARS
LEIDSCHENDAM
CRAZY BUBBLES
LEIDSCHENDAM
AQUA VIT OWSV
LELYSTAD
DRONTEN ONDERWATERSPORTVERENIGING
LELYSTAD
FUN DIVING
Lelystad
GUPPEN, OWSV DE
LISSE
Sub Aqua Libera Duikteam
LOBITH


Il più grande parco divertimenti al coperto d'Italia
Tantissime attrazioni per tutta la famiglia e giostre per ragazzi
Divertimento tra lo zucchero filato e la frutta caramellata

Il più grande parco divertimenti al coperto d’Italia

16-17 dicembre 2017
Dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
13-14 gennaio 2018

Winterello

Presto online!

Braccialetto

Clicca qui!!

Intrattenimento

Clicca qui!

Attrazioni

Clicca qui

Partner

Supporter