en annan teori om sveriges historia del2

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värdar: B Hellqvist & Ralf Palmgren
Låst
frejs väpnare
Medlem
Inlägg: 687
Blev medlem: 10 nov 2008, 05:39

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav frejs väpnare » 25 dec 2010, 05:33

vandal skrev:Problemet ligger i att Du på alvar tror att det finns ett språk som heter baltiska. Sådant språk finns tyvärr ej och Dina antaganden om ordet zem är helt galna. Zem betyder jord-land,på alla slaviska språk som jag läst. Om Du tror att suomi härstammar från detta ord så har Du helt fel!
Vandal


Så bra att även Vandal börjar diskutera språkhistoria. Innebär det att vi slipper påståenden om att Möre egentligen betyder Medelhavet?

Men även du, Vandal, tillönskas en God Jul och frid på jorden, vare sig du tror på änglaskaran eller inte.
Upp

Upp

Oingo Boingo
Medlem
Inlägg: 108
Blev medlem: 19 feb 2009, 17:37

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Oingo Boingo » 25 dec 2010, 15:05

vandal skrev:Slutligen några ord till Oingo Boingo. Vist är det kul med någon som Du som börjar spekulera om saker och ting. Problemet ligger i att Du på alvar tror att det finns ett språk som heter baltiska. Sådant språk finns tyvärr ej och Dina antaganden om ordet zem är helt galna. Zem betyder jord-land,på alla slaviska språk som jag läst. Om Du tror att suomi härstammar från detta ord så har Du helt fel!
Vandal


Trevlig midvinter, vandal.

Jag spekulerar inte alls utan jag återger det som är den mest accepterade etymologiska förklaringen enlig flera respekterade språkforskare. Vidare så tror jag inte det du påstår men kanske borde jag ha skrivit balto slaviska språk istället för baltiska. Om du har svårt att acceptera att det i finskan finns väldigt många balto slaviska låneord så är det ditt problem, inte mitt.
Galenskapen här tror jag dock du står för.
Upp

Användarvisningsbild
spett
Medlem
Inlägg: 3725
Blev medlem: 07 dec 2006, 23:41
Ort: Fjollträsk

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav spett » 25 dec 2010, 20:21

Hakuna Matata Oingo Boingo !
Vandalen är vår maskot.
Upp

Stefan Lundgren
Medlem
Inlägg: 11848
Blev medlem: 11 aug 2003, 18:15
Ort: Uppland
Kontakt:

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Stefan Lundgren » 25 dec 2010, 20:48

Jag har nämnt det tidigare har jag för mig, men i Uppsala Nya Tidnings julnummer 1910 finns det en artikel med rubriken "När Sverige blef till" (OBS stavningen) och julnumret finns att få tag på som pdf-format. Det är dock Uppsala kommuns webbplats som har UNT:s julnummer mellan 1906-50.

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentar ... 201910.pdf

På sidorna 1-2 finns artikeln.

På andra stycket (äldre stavningen):

Svea-stammen, som kallades sig själf Svithiud, d sveafolket, bodde i äldre tider norr om Mälaren i Uppland och östra Västmanland. Af Svithiud hade de norr- och österut belägna bygderna, Norrland och Finland, koloniserats eller eröfvats. Söder om svearna sutto en rad olika stammar hvilka senast vid tiden omkring 400 torde ha bildat ett rike under gemensam kung. Vi kunna kalla det Götland efter dess båda hufvuddelar Öster- och Västergötland o efter den stam som i detta rike hade ledningen: götarna.

Längre ner på den första spalten kan man läsa följande;

Krigstjänsten i de kontinentala frändefolkens härar har varit desto mera lockande, som mycket stora utkikter funnos till byte i det romerska väldet med dess genom århundranden hopade rikedomar. Säkert är att massor af götar dragit till södra Europa. Man har t o m trott sig af en påfallande minskning af grafantalet vid denna tid kunna sluta till en afsevärt tillbakagång i befolkningsstocken: många af de bortgångna götarna ha omkommit genom sjukdomar eller stupat för fiendens vapen.

I Alf Henrikssons bok "Alla tider" finns det en notis om att Norden var kallt och grått. Det har länge varit känt att folk från nuvarande Sverige reste söderut i allehanda syften innan Sverige blev enat runt 1000. Någonting som förknipas med att Olof Skötkonung läts sig döpas då och han var den första egentliga kungen i Sverige.

Stefan
Upp

vandal
Medlem
Inlägg: 293
Blev medlem: 02 sep 2008, 14:56

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav vandal » 25 dec 2010, 21:56

Hej Koroshyia,Frejs Väpnare och Oingo Boingo,

Trots att jag inte tror på änglaskaran eller tomtar vill jag också lyckoönska Er i dessa tider. När jag kommenterade Oingos Boingos inlägg om baltiska språk, ville jag inte starta en diskussion inom språkhistorien. När nu Oingo Boingo förtydligade att han med baltiska språket menade inflytandet från balto slaviska språk på det finska språket, så är sakframställningen en hel annan. Jag delar hans uppfattning och kan även lämna ytterligare ett exempel. Bland de ugro-finska språken är det även dagens ungerska språk som till stora delar består av slaviska lånord. Ex.vis är förekomsten av lånord störst i begrepp från jordbruk och hantverk.
Jag vill dock återvända till Reims. De ”franska ”normanderna kröntes där och Robert Guiscard har föds i närheten. Av sina slaviska släktingar kallades han för Viscant villket betyder Vistany eller den listige räven.(räven pissar –markerar sin revir). Historien om slaget vid Civitate i Italien är på nätet och i böckerna står det helt klart att Robert Guiscard vinner slaget med hans slaviska kavalleri osv. Det är också utan tvivel att kyrkoprovinsen Dacia i Norden skapas efter att han besegrat påvens och kejsarens trupper. När Rollo berättar sin historia pratar han om greker,villka bevisligen ej bor i Sverige. Vi vet också att ca 100 år f.kr. är dagens Nitra i Slovakien huvudstaden i dåtidens Dacia. Under ledning av deras kung Burebista besegrar dakerna kelterna ca 63 f. kr. Jag vet ej vilka gudar dakerna hade då,men ca året 100 då Ptolemaios ger ut sin karta kallades Nitra för Parjena (åskgudens stad) och varit säte för kvaderna. I närheten fans Vindobona idag Vien i Österrike. Mellan dessa städer söder om Donau floden byggde rommarna Carnuntum varifrån de försvarade Panonien mot barbarenas anfall. Vindobona är enlig min uppfattning den platsen där vinilerna för första gången omnämnts i historien. I slutet på tvåhundratalet och framöver rekryteras mer och mer soldater från de s.k. barbarer i de romerska legioner. Dessa för dock tjänstgöra långt från sina hemtrakter. Jag tycker att det är troligt att Vindoland i England har fått sitt namn efter de viniler som flytades dit av romarna.
I början på fyrahundratalet får kristendomen ett fotfäste bland dessa viniler men dessa blir arianer. Heronymus(347-420) som senare av den katolska kyrkan skulle utnämnas till en av de fyra kyrkofäder och som på beställning av påven Damasus skrev Biblia Vulgata på latin var som många andra anhängare av Origenes. Han växte upp i en glagolsk-ariansk miljö men denna tid i hans liv förtigs av dagens katolska fundamentalister i Kroacien.Man vill gärna diskutera de biblar som skrevs på de glagolska språket efter den benediktinska missionen men kommenterar sällan de verk som skrevs tidigare.
När vandalerna( kristna arianer) som jag betraktar som en av vinil stammarna besegras i Afrika året 533 förevisas deras kung Gelimer och hans adesmen i Constantinopel som fångar 15 November 534. Sedan inträffar något märkligt som saknar motstycket i den romerska historien. På order av kejsare Justinan blir vandal fångarna inte dödade, men får fri lejd ,får bosätta sig i och utanför det romerska riket och får leva vidare. (Det är en lång historia om varför)
Fynden av hjälmen och svärden från Uppland som finns på Statens historiska museum i Stockholm tror jag hänger samman med dessa händelser. Sutton Hoo är troligen också en av platserna där vandalerna valde att bosätta sig efteråt. Varför de kom till Uppland kan jag ej förklara.
Året ca 623 kan vi se vinilerna(enlig Fulda analer lyckades han förena 12 vinilstammar) besegra frankerna och därefter avarerna under ledning av kungen Samo .Vi har en klar dialog mellan ombud för den franske kungen Dagobert och Samo om deras syn på Gud. Samos huvudstad är inte hittad men riket var belägen under Karpaterna på samma plats som den forna Dacien.
Efter året 800 kallar den katolska kyrkan området för Vandalien och med hjälp av benediktinerna och kejsarens soldater förs krig om såväl vinilernas mark och själar. Det är under denna tid som jag tror att den stora inflyttning av viniler till Sverige inträffar. Varför det blev Öland och Kalmartrakten där koncentrationen blev som störst kan jag ej förklara. Danmarks Gorm-Hrom och Rollo är några av dessa viniler. Jag tror att det är mycket troligt att de var dessa viniler som brände Kungshälla och som därefter lämnade sina hemtrakter för att söka lyckan utanför Norden. Adam säger at viniler förut kallades för vandaler och jag tror att han talar sanning. Inte alla viniler var kristna. På samma sätt som invånarna i Vineta i Oders mynning
toleredae viniler även icke kristna. Det måste ha varit andra slaver som byggde Uppsala och Arcona tempel. Vinland är med största sannolikhet benämning på det landskap där vinilerna bodde.

Vandal
Upp

vandal
Medlem
Inlägg: 293
Blev medlem: 02 sep 2008, 14:56

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav vandal » 26 dec 2010, 14:56

Hej Stefan Lundgren,

Jag undrar om det finns tillfälligheter då saker och ting faller samman ,för att få oss, att se de samband som längre varit fördolda. Hur människor såg ut, och kallade sig själva på 1000 talet är inte lätt att kartlägga.
Det jag nu tänker skriva kommer säkerligen att skaka om mångas historieuppfattning men jag tycker att Din fråga om SVITHIUD ,som de kallade sig själva och som oomtvistligt bodde norr om Mälaren,kräver en liten utredning. Senare kommer folket från denna stam att kallas för svear.
Under Året 853 förenar vinilernas ledare Rastic sina styrkor med bulgarerna under ledning av Boris i krig mot frankerna. Dessa två slaviska ledare inser snart fördelen av, att den kristna kyrkan rätt använt, kan vara såväl en betydande drivkraft i deras krigsmakt som en stabilisator under rikets utbyggnad. Tyskarna kontrollerar påven och den bysantinske kejsare har patriarken. Efter många diplomatiska försök att förmå påven till en överenskommelse om skapandet av en kyrkoorganisation under Rastic ledning hos vinilerna ger Rastic upp och vänder sig med denna fråga-begäran till den bysantinske kejsare. Han kräver att kyrkospråket i hans rike skulle vara ett slaviskt språk och inte latin!
I brevet till den bysantinske kejsaren skrivet året 862 kallar Rastic sitt folk för SVITHIUD!
Detta ord består av två delar SVI-villket betyder Vi eller Vi alla och THIUD som uttalas C`AD` och betyder folk. Texten är bevarad och analyserad av många historiker.
Plötsligt är det inte alls så konstigt att man i Uppland fann vapnen efter vandalerna, eller att
man på gamla kartor från dessa trakter uppger att här bor vandaler.


vandal
Upp

Användarvisningsbild
Dûrion Annûndil
Medlem
Inlägg: 6095
Blev medlem: 18 aug 2003, 15:56
Ort: Lite nordöst om Stockholm...

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Dûrion Annûndil » 26 dec 2010, 17:20

vandal skrev:Jag vill dock återvända till Reims. De ”franska ”normanderna kröntes där och Robert Guiscard har föds i närheten.
Det kanske ska påpekas att normanderna aldrig var kungar av Frankrike, utan bara hertigar av Normandie. Vilket ligger långt från Reims.

Av sina slaviska släktingar kallades han för Viscant villket betyder Vistany eller den listige räven.(räven pissar –markerar sin revir).
Är det inte ett lustigt sammanträffande att Roberts föräldrar var franska, och att hans tillnamn "Guiscard" även betyder "räv, listig" på gammelfranska Viscart (vilket kommer från latinets Viscardus)?

vandal skrev:Historien om slaget vid Civitate i Italien är på nätet och i böckerna står det helt klart att Robert Guiscard vinner slaget med hans slaviska kavalleri osv
Var det inte infanteriet som var slaviskt? Och vad skulle det spela för roll? Påvens trupper var mestadels italienare, det gör inte påven till italienare (han var från nuvarande Alsace).

vandal skrev:Vindobona är enlig min uppfattning den platsen där vinilerna för första gången omnämnts i historien.
Det där har vi ju redan gått igenom tidigare. Varför envisas du med att hålla fast vid slutsatser som visat sig inte hålla vatten?

Mvh -Dan
Upp

vandal
Medlem
Inlägg: 293
Blev medlem: 02 sep 2008, 14:56

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav vandal » 27 dec 2010, 13:20

Hej Durion Annundil,

Du är en hård troende om än faktiskt fakta kontrollerande vilket betyder att det finns hopp även för Dig.
Slaget vid Civitate har Du kontrollerat och Guiscard vinner slaget som det står med sina slaviska soldater. Jag tycker att detta är märkligt om man tror att normanderna är från Norden men helt naturligt om normanderna enligt min teori kommer från Centraleuropa. Detta tycker inte Du.
Du påstår vidare att Guiscards föräldrar är fransmän och jag skulle veta varifrån har Du har denna uppgift. Sedan skojar Du om dett franska uttrycket rävig. Jag kan nämna många ord som skrivs lika men som beroende på varifrån man kommer tolkas olika. Roligaste av dessa ord som jag hört under mina resor i Europa är ordet kurva. I grupper med slaver och ex. tyskar uppkommer ofta förvirring då ordet används. Slaverna använder ofta ordet kurva när de svär och för dem betyder ordet en hora ,medan tyskarna tittar efter en svängning av vägen.
Reims ligger inte alls lång från Normandie även om staden tillhör idag en annan provins.
Normanderna bodde där bevisligen och den glagolska bibeln finns där också.
Slutligen rekommenderar jag ett besök i Naturhistoriska museet i Wien och studier av fynd från den gamla Vindobona.

Vandal
Upp

Stefan Lundgren
Medlem
Inlägg: 11848
Blev medlem: 11 aug 2003, 18:15
Ort: Uppland
Kontakt:

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Stefan Lundgren » 27 dec 2010, 14:17

Vandal!!!

Den kursiverade texten i mitt föregående inlägg är citering ur källan.

Det som satte myror i skallen på mig är; I
brevet till den bysantinske kejsaren skrivet året 862 kallar Rastic sitt folk för SVITHIUD!


Vad jag har lärt mig är Swithiod den fornnordiska eller fornssvenska namnet på svear och kan du någonting om idrott så finns eller har funnits en idrottsförening i Sverige med det namnet.

Det stämmer att Sveriges historia är relativ okänd före år 1000 p g a att det finns fåtal skrifter om Sverige från den tiden. Men att Sverige skulle vara inkräktat av vinillerna har jag knappast hört talas om eller sett i någon källa. En sökning på Google gav exempelvis träffar på allt annat än historia och det som jag undrar över är vilken koppling Sverige har till denna okända folkgrupp. I det andra bandet av "Norstedts Sveriges historia" av Dick Harrison står det om vinoviloth (folk) på sidan 25 om en redogörelse som gjordes av Jordanes under 500-talet och enligt hans källor så kände folket runtom Medelhavet till Norden (Sverige och de andra nordiska länderna).

Ortnamnet Vendel har ingenting med vinnilerna med att göra; från NE om ortnamnet;

Ortnamnet (1291 Vendil), besläktat med verbet vinda, har vanligen antagits vara ett äldre namn på Vendelsjön, syftande på dess krökta form. Via ett bygdenamn har i så fall namnet överförts på socknen. Enligt ett annat förslag skulle det ursprungligen ha syftat på en bäck norr om kyrkan.

Som förklaringen lyder så har ortnamnet sitt ursprung till ett äldre namn på Vendelsjön, men sjön är nästan borta numera p g a utdikningen och skänkningen av sjön.

Någonting som jag undrar över är vilka källor du använder, är det böcker, museer eller egna iaktagelser???, nyfiken bara!!! Jag är beredd trots att det inte alltid fungerar att redovisa mina källor om någonting skulle uppstå.

Stefan
Upp

Användarvisningsbild
Dûrion Annûndil
Medlem
Inlägg: 6095
Blev medlem: 18 aug 2003, 15:56
Ort: Lite nordöst om Stockholm...

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Dûrion Annûndil » 27 dec 2010, 16:04

vandal skrev:Hej Durion Annundil,

Du är en hård troende om än faktiskt fakta kontrollerande vilket betyder att det finns hopp även för Dig.
Slaget vid Civitate har Du kontrollerat och Guiscard vinner slaget som det står med sina slaviska soldater. Jag tycker att detta är märkligt om man tror att normanderna är från Norden men helt naturligt om normanderna enligt min teori kommer från Centraleuropa. Detta tycker inte Du.
Vad jag sett så vann han med sitt kavalleri. Infanteriet kallades "slaver", alltså slaviska legosoldater, och var en liten del av Guiscards trupp. Vad är det du tycker är så märkligt med att välbekanta slaviska legosoldater tjänar under en typisk välkänd normandisk legohärförare? Du vet väl vad legosoldater är för något?

vandal skrev:Du påstår vidare att Guiscards föräldrar är fransmän och jag skulle veta varifrån har Du har denna uppgift.
Du kan titta i vilken historiebok eller på vilken faktasida på nätet som helt, och du kommer läsa att Robert Guiscard var från Normandie i Frankrike. Hans föräldrar var Tankred av Hauteville, och Fressenda av Normandie, båda från Normandie i Frankrike.

vandal skrev:Sedan skojar Du om dett franska uttrycket rävig. Jag kan nämna många ord som skrivs lika men som beroende på varifrån man kommer tolkas olika. Roligaste av dessa ord som jag hört under mina resor i Europa är ordet kurva. I grupper med slaver och ex. tyskar uppkommer ofta förvirring då ordet används. Slaverna använder ofta ordet kurva när de svär och för dem betyder ordet en hora ,medan tyskarna tittar efter en svängning av vägen.
Spelar det någon roll, när Viscart på gammelfranska och även latin Viscardus betyder räv, slug?


vandal skrev:Reims ligger inte alls lång från Normandie även om staden tillhör idag en annan provins.
Här kan du titta på en karta, och se att Reims visst ligger långt från det historiska och nuvarande Normandie:
http://maps.google.se/maps?hl=sv&biw=19 ... a=N&tab=il

vandal skrev:Normanderna bodde där bevisligen och den glagolska bibeln finns där också.
Jaså, vilka bevis är det? Och hur kommenterar du det att normander aldrig var kungar av Frankrike och alltså därför aldrig kröntes där?
Upp

Stefan Lundgren
Medlem
Inlägg: 11848
Blev medlem: 11 aug 2003, 18:15
Ort: Uppland
Kontakt:

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Stefan Lundgren » 27 dec 2010, 21:04

På tal om det föregående inlägget!!!

Som kul grej kollade jag upp färdvägen mellan Dieppe som ligger i Normandie och Reims, det är drygt 275 kilometer mellan dessa två orter och idag är den beräknade körtiden på nästan tre timmar. Innan år 1000 var det upperbarligen längre restid eftersom hästarna var mycket mindre då (människorna också).

På Bing maps, www.bing.com/maps;

1) Zooma in Frankrike
2) Leta reda på Dieppe eller någon annan ort i Normandie
3) Högerklicka på musen eller på den högra musknappen så får du fram en menyrad.
4) Välj "Direction from here"
5) Skriv "Reims" på samma rad som den "röda vimpeln" eftersom den gröna är redan ifylld.
6) Sträckan anges i miles, "sträckan i miles"x1,6 så får du fram den aktuella sträckan i kilometer

Kan du själv kontrollera sträckorna, ett tips bara.

Stefan
Upp

vandal
Medlem
Inlägg: 293
Blev medlem: 02 sep 2008, 14:56

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav vandal » 27 dec 2010, 21:46

Hej Stefan Lundgren,

När Du ställde frågan om Svithiod var det som att öppna Pandoras ask. Det var inte användningen av elden, men det okritiska bejakandet av den officiella historien av människorna ,som jag tror borde misshaga de nordiska gudarna. Rent vetenskapligt finns det ej några belägg för, att det har funnits ett språk som skulle kunna kallas för fornnordiska eller fornsvenska. Det man läser i i Nordsteds Sveriges historia kan vara läsvärt men behöver inte alls vara sant.
Till skillnad från Pandora som fick gåvan att vara allbegåvad, måste vi med möda leta efter samband och försöka att föreställa oss hur människor tänkte ,vid den tiden som vi idag försöker att förstå.
Jag tror att det finns mer kunskap att tillgå om man studerar fornnordisk mytologi som till skillnad från det fornnordiska språket verkligen existerat. I ex.vis Edda skapades det utrymme för två olika guds grupper asar och vaner. Med stor sannolikhet fans det olika folk som trodde på dessa gudar. När Njord från vanerna tog över asar tempeln så har möjligen svithiod folket tagit över byarna från folk som trodde på asar gudar.
Vi vet ej men det är mycket troligt.
Eddan har tillkommit mer än 1200 år efter att Caesar slogs mot vanerna ca 53 f.kr.
Jag saknar den mytologiska toleransen i den officiella historiska framställningen inte bara i Sverige men även här hemma i Afrika.
Mina fakta källor är mestadels från Sverige se bilder på s.1 i denna debatt.

Vandal
Upp

Stefan Lundgren
Medlem
Inlägg: 11848
Blev medlem: 11 aug 2003, 18:15
Ort: Uppland
Kontakt:

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Stefan Lundgren » 27 dec 2010, 22:43

Hmmm, Vandal!!!!

När Du ställde frågan om Svithiod var det som att öppna Pandoras ask. Det var inte användningen av elden, men det okritiska bejakandet av den officiella historien av människorna ,som jag tror borde misshaga de nordiska gudarna. Rent vetenskapligt finns det ej några belägg för, att det har funnits ett språk som skulle kunna kallas för fornnordiska eller fornsvenska.


Det låter mera som en saga än tagna ur källor. :D

Det man läser i i Nordsteds Sveriges historia kan vara läsvärt men behöver inte alls vara sant.


Du kanske inte vet vem som skrev det andra bandet av denna bokserie, Dick Harrison, professor i historia på Lunds universitet med flera böcker om svensk/nordisk medeltid. Harrison som anses vara den mest kunnig i svensk medeltidsforskning skulle alltså vara en sådan som uppdiktar svensk historia. Skulle han skriva en felaktig medeltidshistoria om Sverige så skulle han nog förlora sitt anseende i den akademiska världen. Han är också huvudreaktör för detta verk och syftet är dels klargöra de forskningsrön som har kommit fram sedan Jerker Roséns stora verk för 50 år sedan, dels reda ut de halvsanningar eller myter som har förekommit i svensk historieskrivning.

Mina fakta källor är mestadels från Sverige se bilder på s.1 i denna debatt.


Jag vill inte vara elak, men jag är kritisk gentemot dina källor och du tycks tro att Sverige har ett annat ursprung än det som har kommit fram. Sverige är ett av de länder som har flest historiska belägg i världen varav ett urval som redovisas här nedanför.

1) Medeltida brev, har också ett latinsk namn och dessa finns på Riksarkivets hemsida (http://www.ra.se)
2) Fornminnesregistret är oumbärlig om man vill få fram uppgifter om exempelvis gravfält och stensättningar.
3) Många ortnamn har medeltida ursprung mer eller mindre olika benämningar och svensk ortnamnsforskning har varit igång sedan 1800-talet.
4) Kyrkböcker är inte aktuella i denna tråd, men de äldsta är från 1500-talets andra hälft.
5) Landskapslagarna

Det låter precis som att du nästan förväntade dig att vi skall skriva; "Nu äntligen har vi fått svar på vår medeltida historia, tackar för det!!!! :lol:

Stefan
Senast redigerad av 1 Stefan Lundgren, redigerad totalt 28 gånger.
Upp

vandal
Medlem
Inlägg: 293
Blev medlem: 02 sep 2008, 14:56

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav vandal » 28 dec 2010, 10:03

Hej Durion Annundil,

Jag måste göra Dig besviken. Guiscards föräldrar behöver inte alls vara fransmän som Du säger. Hans far kallas av okända ”historiker”för Tankred av Hauteville vilket betyder bara att han kommer från Hauteville som ligger bara några kilometer från Reims. Du kan få hjälp med det exakta avståndet av Stefan Lundgren som har börjat specialisera sig på att mäta avstånd i Frankrike. För att få en uppfattning om Normandie på 1000 talet och provinsen Normandie i dag bör Du studera kartor från den tiden.
Tankreds påstådda fru var Fressenda av Norrmandie vilket betyder att man antigen ej vet var hon föddes eller att man vill dölja något. Jag skulle vilja veta vem som döpte dem och var. Jag har jobbat med frågan några år och har en känsla att jag diskuterar med någon som just kommit på nätet och slagit deras namn.
Jag vet att normander aldrig varit franska kungar och förstår ej Dina inlägg.

Vandal
Upp

Stefan Lundgren
Medlem
Inlägg: 11848
Blev medlem: 11 aug 2003, 18:15
Ort: Uppland
Kontakt:

Re: en annan teori om sveriges historia del2

Inläggav Stefan Lundgren » 28 dec 2010, 11:35

Om Guiscarts släkt kan du läsa om på denna sida under en förutsättning att du förstå och kan läsa engelska.

http://fmg.ac/Projects/MedLands/SICILY. ... c174790028

Jag tror att Durion(reaktionsmedlemmen) kan läsa kartor så han behöver inte har min hjälp antar jag.

Stefan
Upp


Låst

Återgå till "Medeltiden (476 till 1523)"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster